Tehy: Korten på bordet om miljardbesparingarna inom social- och hälsovården

Utlåtandet av rådet för bedömning av lagstiftningen angående valfriheten inom social- och hälsovården publicerades på fredag. Enligt rådet har man i utkastet till proposition fortfarande inte bedömt valfrihetsreformens effekter tillräckligt ingående. En närmare kvantitativ bedömning krävs i synnerhet om kostnaderna.

Image text
Bild: IStock

Bedömningsrådet lyfter fram hur en del av målen för reformen är motstridiga, till och med motsatta. Det är till exempel minst sagt utmanande att samtidigt förbättra social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet och tillgänglighet och uppnå besparingar på tre miljarder euro.

Besparingsmålet på flera miljarder kräver enligt Tehy utan vidare också information om var besparingarna görs.

– Vi varnar allvarligt för att besparingar verkligen inte längre kan gå ut över personalen. Den vägen har vi redan vandrat, säger direktör Kirsi Sillanpää från Tehy.

– Alldeles nyss fick vi helt konkret bevis på hur social- och hälsovårdstjänsternas funktionalitet helt och hållet bygger på personalens flexibilitet. Jäktet och trycket som pågått länge samt otillräckliga resurser leder allt oftare till att personalen belastas till gränsen av vad de orkar med och vill byta bransch. Varningsklockorna borde nu ringa också hos lagstiftarna, så här kan det inte fortsätta.

Tehy kräver att bristerna som bedömningsrådet tagit upp åtgärdas och uppnåendet av de ursprungliga målen för hela social- och hälsovårds- samt landskapsreformen säkerställs före riksdagens behandling.

Mer information:   

Kirsi Sillanpää
direktör, Samhällsrelationer och utveckling
tfn 040 820 7848