Tehy klagade till justitieombudsmannen gällande praxis som strider mot lagen om smittsamma sjukdomar

Skötare och läkare som utsatts för coronasmitta arbetar i Tammerfors universistetssjukhus, eftersom arbetsgivaren har förordnat dem i ”anpassad karantän”. Enligt den kan arbetarna till exempel inte gå till affären eller använda kollektivtrafik, men de har förordnats att vara normalt i arbete.

Image text
Bild: iStock

Praxisen strider mot lagen om smittsamma sjukdomar och Tehy har gjort ett klagomål om det till riksdagens justitieombudsman.

– Arbetsgivaren tar härmed en medveten risk. Användningen av utsatta arbetstagare inom vårdarbete utgör en risk både för patienter och arbetstagarna själva, säger Tehys jurist Juho Kasanen.

Mer om klagan och dess grunder i Tehy-tidningens nyhet som publiceras idag.

Mer information:

Kari Tiainen, chef för juridiska tjänster, tfn 040 500 0430 
Jurist Juho Kasanen, tfn 09 5422 7127