Tehy: Inom social- och hälsovårdsbranschens utbildning måste man fokusera på kompetens som behövs i arbetslivet

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy har utarbetat utbildningspolitiska riktlinjer för verksamhetsperioden 2017–2021.

I Tehys utbildningspolitiska riktlinjer betonas utbildning där man fokuserar på utveckling av praktiska arbetslivsfärdigheter.
 
– Nu är vårt problem att undervisningen i de färdigheter som behövs i praktiken är otillräcklig.  Det betyder att läroanstalterna ska satsa på närundervisningens kvalitet och tillräcklighet.  Även på praktikplatserna måste det finnas möjligheter och tid att handleda studerandena, säger Tehys forskningschef Juha Kurtti.
 
Tehy har krävt att man inte avstår från utbildningsersättningar till arbetsplatshandledare. Styrelsen har föreslagit att man avstår från utbildningsersättningarna inom yrkesutbildningen. Utbildningsersättningarna har använts bland annat för utveckling av arbetsplatshandledarnas handledningsfärdigheter.

Tehy kräver i sina utbildningspolitiska riktlinjer även nationella och examensspecifika lämplighetstest.

– Det skulle verkligen vara viktigt att ha nationellt överensstämmande kriterier för antagningen av studerande, konstaterar Juha Kurtti.
 
Tehy godkänner inte en uppluckring av personalens behörighetsvillkor. Under de senaste åren har man diskuterat snabbutbildad arbetskraft inom social- och hälsovårdsbranschen såsom vårdbiträden.
 
– Delexamina i sig ger bara bristfällig kompetens, vilket försämrar patientsäkerheten och vårdkvaliteten.
 
En ändring av verksamhetsmiljön förutsätter att man satsar på fortlöpande kompetensutveckling av personalen inom social- och hälsovårdsbranschen under hela deras karriär.
 
– Kompletterande utbildning hör till alla yrkesgrupper och arbetsgivaren ansvarar för att den kan möjliggöras, konstaterar Tehys direktör, Kirsi Sillanpää.
 
Tehy har också länge krävt utbildning som leder till examen i hälsovetenskaper vid Helsingfors universitet.
 
– Särskilt i huvudstadsregionen kommer det att råda brist på avdelnings- och överskötare i ledningsuppgifter. Under de kommande åren tar även pensionsavgången experter inom social- och hälsovårdsbranschen från oss, konstaterar Kirsi Sillanpää.
 
Tehys fullmäktiges konstituerande möte i Helsingfors Mässcentrum godkände de utbildningspolitiska riktlinjerna. Det tre dagar långa mötet avslutas i dag.

Tehys utbildningspolitiska riktlinjer 2017: www.tehy.fi/koulutuspoliittisetlinjaukset2017


Mer information:

Juha Kurtti,  forskningschef tfn 050 586 94 60
Kirsi Sillanpää, samhällsrelations- och utvecklingschef tfn 040 820 7848