Tehy inleder förbud mot byte av arbetsskift måndagen den 22 oktober

Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy utlyser ett förbud mot byte av arbetsskift för alla sina medlemmar från måndagen den 22 oktober kl. 6.00 till söndagen den 4 november 2018 kl. 23.59. Förbudet gäller inte personer i tjänsteförhållande. Åtgärden är en protest mot regeringens proposition att försvaga uppsägningsskyddet i små företag.

Image text
bild: Kaisa Siren

Medan förbudet mot byte av arbetsskift gäller byter tehyiterna inte arbetsskift på arbetsgivarens initiativ, men övertidsarbete kan utföras med den anställdas samtycke.

– Det är fråga om en laglig stridsåtgärd med vilken fackorganisationerna försvarar sina medlemmar mot en försämring av arbetsvillkoren, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Regeringen ändrade sin proposition till uppsägningslag efter remissrundan i början av oktober genom att minska företagsstorleken, men enligt Tehy är propositionen fortfarande torso och problemen precis desamma som tidigare. 

Arbetstagare försätts i olika ställning utifrån företagets storlek i en oerhört väsentlig fråga, nämligen uppsägningsskyddet. Försämringen planeras att genomföras genom att man ändrar på den så kallade grundlagen för arbetslivet, nämligen arbetsavtalslagen, som stiftats som skydd för de anställda. Det finns ingen saklig grund för försämringen, eftersom det till exempel saknas pålitlig evidens på hur uppsägningslagen skulle förbättra sysselsättningen.

Propositionen drabbar i synnerhet de kvinnodominerade branscherna, som saknar det uppsägningsskydd som kollektivavtalen för med sig, och försvagar kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

– Om förslaget går igenom är vi rädda för att samma linje fortsätter och att samma försämringar i fortsättningen också kommer att hota de anställda i större företag, uppskattar Rytkönen.

Propositionsutkastet är enligt Tehy dessutom dåligt och oklart formulerat, vilket kommer att orsaka åtskilliga tolkningsstrider och belasta rättsväsendet. Det kan inte vara till fördel för någon.

Tehy har redan upprepade gånger föreslagit en lösning i tvisten.

– Beredningen av den nuvarande lagpropositionen ska avbrytas och uppsägningsskyddet avseende både personliga och produktionsekonomiska skäl tas upp för granskning i en trilateral arbetsgrupp. Liknande lösningsförslag presenterade även den uppskattade, inflytelserike ekonomen Sixten Korkman i Helsingin Sanomat i början av veckan.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847