Tehy: I verkligheten hotar vårdardimensioneringen att minska

Image text
Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva

Regeringen beslutade att retirera från sänkningen av den nedre gränsen för dimensioneringen enligt äldreservicens kvalitetsrekommendation till 0,4. Avsikten är dock fortfarande att spara in 70 miljoner euro på äldreservicen. Nu tänker regeringen bredda kriterierna för vårdpersonalen som räknas med i dimensioneringen så att man på mer flexibla grunder än i dag också skulle kunna räkna med personalen som deltar i vården, till exempel konstterapeuter och handledare i rekreationsverksamhet samt eventuellt även volontärer.

– Tehy godkänner inte att man i dimensioneringen räknar med andra än de yrkesutbildade personer som utför direkt vårdarbete och rehabilitering samt en del av vårdassistenternas arbetsinsats när den direkt hänför sig till klientarbetet, såsom att assistera med måltider, hygien, påklädning eller toalettbesök. Uppluckringen av beräkningssättet innebär i verkligheten att man minskar vårdardimensioneringen jämfört med den nuvarande, konstaterar Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Vesivalo säger att kortsynta kompromisser med vårdpersonalen och dess kompetens inte ens ger besparingar utan orsakar extra kostnader på lång sikt till exempel i form av sjukhusdagar inom specialsjukvården.

– En civiliserad stat måste kunna ta hand om sina svagaste med skattemedel. Enligt grundlagen har alla rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Man borde helt avstå från nedskärningarna inom äldreservicen, säger Vesivalo.

Tehy anser att det är bra att servicebehovet bedöms med enhetliga metoder och mätare för vårdberoende. Positivt med ändringen av kvalitetsrekommendationen är dessutom att samma rekommendationer gäller i fortsättningen för både den offentliga och den privata sektorn.

– Vi måste kunna också öka dimensioneringen när klientens vårdbehov kräver det, till exempel inom terminalvården, påminner Vesivalo.

Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
Chefen för Tehys sektion samhällsrelationer och utveckling Kirsi Sillanpää, tfn 820 7848