Tehy: Förstavårdare måste inkluderas i lagen om yrkesutbildade personer

Examensbenämningen förstavårdare måste läggas till i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. För tillfället legitimeras de som avlägger förstavårdarexamen på yrkeshögskola endast som sjukskötare. På motsvarande sätt bör även sjukskötare, som har avlagt kompletterande studier med inriktning på akutvård, legitimeras som förstavårdare

Image text
Foto: Ari Korkala

Genom lagändringen skulle förstavårdarna få så kallad dubbellegitimering och då skulle de legitimeras som både förstavårdare och sjukskötare. Barnmorskor och hälsovårdare har redan dubbellegitimering. De legitimeras dessutom som sjukskötare utöver sin egen examen.

Ändringen skulle stärka förstavårdarexamens ställning och förstavårdarnas yrkesidentitet.

– Ändringen gör förstavårdarexamen jämställd med de övriga yrkeshögskoleexamina och ger examen synlighet, motiverar chef Kirsi Sillanpää.

Utbildningen till förstavårdare startade 1998 i Finland och har etablerat sin ställning. Det finns för närvarande åtta yrkeshögskolor i Finland, där man kan avlägga förstavårdarexamen.

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården definierar de legitimerade yrkesutbildade personer som har rätt att utöva sitt yrke i Finland. Det finns för tillfället 17 legitimerade examina.

Tehy har utarbetat ett ställningstagande i frågan som har lämnats till social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information:

Kirsi Sillanpää, chef för sektionen samhällsrelationer och utveckling, tfn 040 820 7848

Juha Kurtti, forskningschef, tfn 050 586 9460