Tehy: En dålig tidpunkt att splittra fysioterapeuternas intressebevakning

Social- och hälsovårdens fackförbund Tehy är oroat över fysioterapeuternas intressebevakning då Finlands Fysioterapeuter rf flyttar över till Akava. Föreningens delegation beslutade om frågan på söndagen.

Enligt Tehys ordförande RaunoVesivalo har beslutet inga rimliga grunder och tidpunkten är synnerligen dålig.

– Oundvikligen kommer fysioterapeuternas intressebevakning att splittras.

En betydande del av fysioterapeuterna är fortfarande direkt medlemmar i Tehy. Tehys tidigare samarbetsorganisation Finlands Fysioterapeuter rf:s beslut påverkar inte detta, utan de tehyitiska fysioterapeuternas intressebevakning och tjänster förblir oförändrade i Tehy.

– Splittringen är förarglig. I synnerhet nu när vårdreformen skall genomföras och vi står inför de tvångslagar som regeringen har berett borde intressebevakningens led snarare slutas, säger Vesivalo.

Han gillar inte heller Akavas livliga kurtis med andra fackorganisationer.

– Akavas verksamhet leder till exempel i detta fall till en tudelning av en yrkeskår. Det kan inte ligga i någons intresse.

Tilläggsuppgifter:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346