Tehy: Det behöver utredas om vaccination mot covid-19 ska läggas till i lagen om smittsamma sjukdomar

Enligt fackorganisationen för anställda inom social- och hälsovård samt det pedagogiska området, Tehy, skulle det i denna epidemisituation vara rimligt och ändamålsenligt att infoga vaccination mot covid-19 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Image text
Foto: Kalle Parkkinen/Lehtikuva

– Ministeriet borde börja utreda om detta kunde läggas till i 48 §. I förändringen ska man emellertid ta i beaktande en del frågor som rör anställdas rättigheter och pandemins särdrag, konstaterar Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi.   

Enligt Kirvesniemi vet man inte tillräckligt mycket om coronavirusets utveckling eller varaktighet. Kravet att de anställda vaccineras borde därför till en början vara tidsbundet. Därtill borde man noggrant fastslå de arbetsplatser och enheter där vaccination skulle krävas. Vaccinationskravet borde både ur patientsäkerhetens och arbetarskyddets perspektiv gälla för hela personalen på ovan nämnda arbetsplats/enhet, inte bara för skötare och vårdare.   

I lagen borde även beaktas eventuella förändringar i det förutsatta vaccinationsskyddet mot covid-19, och den skyddande effekten som uppnås om man varit sjuk i covid-19. I lagen ska även förutsättas att förekomsten av ett vaccinationsskydd säkerställs av företagshälsovården, inte av arbetsgivaren.  

Under de senaste dagarna har vaccinationen av de anställda diskuterats livligt även i offentligheten.

– För närvarande stadgas det i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar om de vaccinationer som krävs för patienternas skydd. Andra än de vaccinationer som nu nämns i paragrafen kan inte krävas av anställda. Därför förvånade jag mig över till exempel rättsvetarnas tolkningar i Helsingin Sanomat den 31 oktober 2021, då de påstod att covid-19-vaccinationer skulle kunna krävas redan i nuläget i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Detta är inte fallet utan lagen borde ändras, säger Kirvesniemi. 

Propositionen om ett coronapass för social- och hälsovårdspersonalen anser hon emellertid vara invecklad och även onödig om det skulle komma ett tillägg till lagen om smittsamma sjukdomar.

– Att på grundval av lagstiftningen skydda vissa patienter genom att kräva vaccinationsskydd av de anställda måste stadgas genom 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar, med beaktande av de anställdas grundläggande rättigheter. Då skulle det inte finnas något behov av invecklade lagberedningar och coronapasslagstiftning för social- och hälsovårdsbranschen som sannolikt skulle kräva en omfattande justering av grundlagen.

Ytterligare information:
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847