Tehy: Den privata vården måste åtgärdas

En lösning på krisen inom äldreomsorgen förutsätter att såväl företag som kommuner och samhället vidtar åtgärder. De underliggande problemen kvarstår och myndigheterna har fortsatt tillsynen.

Image text
Foto: Pasi Leino

– Även om situationen på arbetsplatserna är något bättre, är krisen ändå inte över, påminner Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Tehy presenterar lösningar på problemen. En del av förslagen är förknippade med branschens verksamhetsmiljö och en del med vardagen på arbetsplatsen.

Anbudsförfarandet måste bli sundare och ansvaret för det åligger särskilt kommunerna.

– Till exempel måste klienternas vårdberoende och terminalvård tas i beaktande i köptjänsteavtalen, säger Vappu Okkeri, chefsjurist hos Tehy.

I vårdardimensioneringen som skrivs in i lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre bör man ta endast sådana yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför direkt vårdarbete med i beräkningen.

Yrkespersoner inom social- och hälsovården ska endast utföra vårdarbete i enlighet med sina respektive utbildningar. Det finns separat personal för stöduppgifter, såsom städning och klädtvätt.

Personalmängden måste vara tillräcklig vid alla skift. Dessutom måste tillräckligt med vikarier anställas.

– Situationen har delvis förbättrats gällande morgonskiften, men på kvällar och helger finns det fortfarande för lite personal på arbetsplatserna, säger Okkeri.

Tehy kräver ett löneprogram för den privata socialbranschen som åtgärdar den låga lönenivån. Kollektivavtalet som tillämpas inom den privata socialbranschen håller en lägre nivå än kollektivavtalet som tillämpas inom kommunerna.

– Till exempel är lönen för en närvårdare ett par hundra euro lägre och chefslönen cirka 400 euro lägre. Även semestrarna är sämre.

Tehy påminner om att det i Finland finns privata vårdhem där klienterna får bra vård och personalen trivs.

– Bra chefsarbete och ledning är faktorer som dessa ställen har som gemensamma nämnare, säger Rytkönen.

Lösningsförslagen har upprättats under våren 2019 till stöd för de kommunala beslutsfattarna.

Mer information:

Tehys chefsjurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230

Tehys arbetskraftspolitiska expert Mervi Flinkman, tfn 040 096 8324