Tehy: Beredningen av lagen om småbarnspedagogik ska avbrytas

Riksdagen behandlar som bäst lagen om småbarnspedagogik som skulle ändra på personalstrukturen inom småbarnspedagogik så att antalet barnskötare betydligt skulle minskas. Fackorganisationerna som representerar barnskötare Tehy, JHL, Jyty, SuPer och Talentia demonstrerar idag vid riksdagshuset kl. 13–15 mot lagförslaget.Tehy anser att beredningen av lagen om småbarnspedagogik ska avbrytas. Om förslaget genomförs, kommer det att betydligt försvåra vardagen i småbarnspedagogiken och skulle inte på något sätt rätta till de redan nu alltför stora gruppstorlekarna eller det otillräckliga antalet anställda.

Minskningen av antalet barnskötare innebär att man i småbarnspedagogiken har ännu sämre förutsättningar för de saker som föräldrarna upplever som de viktigaste, det vill säga trygghet, närvaro och famn. Problemet är särskilt svårt för grupperna för barn under tre år. Dessutom är barnskötarens/närvårdarens kunskaper viktiga bland annat för hygien, näring och medicinering av barn. Dessa kunskaper behövs i daghemmen alltmer nu när till exempel diabetes bland barn har ökat.

I och med lagförslaget skulle upp till 9 000 barnskötare bli arbetslösa. Också KT Kommunarbetsgivarna är bekymrad över hotet av arbetslöshet.

Tehy anser att lagstiftningen om småbarnspedagogik ska förnyas men att man inte har hört synpunkter från de organisationer som representerar barnskötarna i lagberedningen.

Tehyiterna har marscherat ut från sina arbetsplatser i dag, och utmarschen varar till klockan 18. Under manifestationen är Tehymedlemmarna som arbetar inom småbarnspedagogik i huvudstadsregionen och Nyland inte i arbete. Manifestationen gäller arbetsplatserna inom den privata och den offentliga sektorn och även andra fackorganisationer som representerar barnskötare deltar i den.

Mer information om opinionsyttringen
https://www.tehy.fi/fi/vaka

Tehys samarbetsmedlemsorganisation Förbundet för Barnavård i Finland rf:s meddelande om ämnet:
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/varhaiskasvatusta-ei-tule-ylipedagogisoida-arjen-turvallisuus-unohtui.html

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys socialpolitiska sakkunnig Eva Siitonen, tfn 0400 265 051