Tehy: Barnskötarna i kris

Utmattningen bland barnskötare som arbetar inom småbarnspedagogiken har ökat alarmerande. Detta framgår av Tehys enkät riktad till barnskötare inom småbarnspedagogiken. Över 1 400 barnskötare runt om i Finland svarade på enkäten.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

– Följande allvarliga problem med dragningskraften håller på att drabba småbarnspedagogiken, förutspår Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Rytkönen befarar att den låga lönen och det krävande arbetet skrämmer bort unga närvårdare från branschen.

– Barnskötarna är proffs inom småbarnspedagogiken. De har valt ett fint yrke och vill utföra sitt arbete väl. Vardagen på arbetsplatsen är dock så eländigt tung att byte av bransch börjar kännas som det enda alternativet.

Barnskötarnas utmattning beror på försämrade arbetsförhållanden. Lagen om småbarnspedagogik förnyades 2015, vilket flyttade fokus till pedagogiken. Upplägget för planerna för småbarnspedagogiken ändrade arbetsfördelningen och barnskötarnas roll på arbetsplatserna.

För strikt personaldimensionering och ständigt ändrade arbetsskiften ökar belastningen.  Belastningen försvinner inte på fritiden, eftersom barnskötarna förväntas vara tillgängliga även då och utan ersättning.

”Jag har arbetat 36 år på daghem. Arbetet har varit roligt och jag har känt att mitt arbete är viktigt.  Nu känns det som att respekten för oss barnskötare verkligen har minskat i och med de här nya ändringarna. Precis som att vi inte längre skulle kunna någonting. Bara man skulle få gå i pension snart!!!”

En högkvalitativ småbarnspedagogik kräver planering och teamarbete, vilket inte förverkligas på bästa möjliga sätt.

Den tid som har reserverats för planering genomförs på mycket varierande sätt på olika daghem och orter. Det finns daghem där man anpassar tiden för planering efter gruppens situation.  Det finns även daghem, där man i princip använder mesta möjliga tid för planering, varvid barnskötaren får bära det huvudsakliga ansvaret för barnen.

Tehy anser att alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken absolut behöver tid för att planera och utveckla verksamheten och sitt eget arbete. För närvarande hindrar den alltför strikta personaldimensioneringen långsiktig planering både kvalitetsmässigt sett och med tanke på barnens bästa.

De finländska daghemmen är fortsättningsvis bland de bästa i världen. För att de även ska vara det i fortsättningen måste vi vara beredda att vid behov korrigera kursen.

– De värden som följs och val som görs inom småbarnspedagogiken märks förutom i de anställdas även i familjernas och barnens vardag, påminner Rytkönen.

Mer information:

Socialpolitisk sakkunnig Eva Siitonen, tfn 040 026 5051