Tehy: Attendo rentvår nu sitt namn med tvivelaktiga medel

Med anledning av den uppståndelse som under de senaste veckorna har riktats mot privata vårdhem har Attendo börjat rentvå sitt namn med tvivelaktiga medel.

Image text
Bild: iStock

Attendo har skickat en så kallad checklista till vårdhemmens föreståndare med vilka de försöker korrigera bristerna.  Med hjälp av listan försöker Attendo kontrollera vilka saker som måste åtgärdas snabbt, eftersom kommunerna nu gör oanmälda inspektioner vid enheterna.

Föreståndarna vid Attendos vårdhem har uppmanats att bland annat se till att personalresurserna motsvarar dimensioneringen i verksamhetstillståndet och i beställarens ramavtal.  Attendo har dock tidigare uttryckligen gett direktiv om att det inte får finnas för mycket personal i relation till antalet klienter.

– Man försöker nu stävja medietumultet med att sätta föreståndarna i skottlinjen för saker som de inte har fått påverka trots idoga försök, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Attendo har även hävt en föreståndares arbetsavtal på tvivelaktiga grunder.

Regionförvaltningsverket gjorde en kontroll på det aktuella vårdhemmet den 5 februari 2019. I kontrollen framkom det brister som Attendo beskyller vårdhemmets föreståndare för.

Föreståndaren beskylls bland annat för att ha äventyrat patientsäkerheten och svartmålat Attendos rykte. Även arbetsklimatet är dåligt enligt Attendo, trots att vårdhemmets föreståndare genomförde en enkät om välbefinnandet i arbetet bland personalen förra året och klimatet enligt den är gott.

Enligt vårdhemmets föreståndare har det allt sedan starten varit problem med rekryteringen på vårdhemmet, eftersom det har varit svårt att hitta utbildad vårdpersonal. Attendos regionledning har krävt hård kostnadskontroll av enhetens föreståndare. Regionledningen har gett enhetsföreståndaren direktiv om att minska på vårdpersonalen i förteckningarna över arbetsskift, för att kostnaderna inte ska växa och det inte ska finnas för mycket personal i förhållande till antalet kunder.

Det har meddelats om alla onormala situationer, frågats om råd och begärts godkännande för alla förfaranden antingen per telefon eller e-post till den aktuella föreståndarens chef.

– Servicehemmets föreståndare har föreslagit att en utbildad vårdare ska tas in via en rekryteringsfirma, men enligt ledningens direktiv ska detta ha varit förbjudet, eftersom det är dyrt. Föreståndaren har inte fått lov att anställa personal, trots att hen uttryckligen har bett om det, säger Rytkönen.

Attendos regionchef föreslog till och med i oktober förra året att ett filippinskt vårdbiträde skulle anställas till vårdhemmet istället för en utbildad närvårdare. Även Attendos servicechef ingrep i november i det alltför höga antalet anställda i vårdhemmets förteckningar. Hen har bland annat gett direktiv om att det under helger inte får finnas överlappande tid vid byte av skift vid någon enhet. Man har även ingripit i vikariernas timantal och arbetsskiftens längd.

Redan 2017 kritiserade Tehy Attendos beslut att avskaffa de ansvariga sjukskötarnas uppgifter. Uppgifterna överfördes på enheternas föreståndare, som i princip är anställda inom administrationen och inte borde räknas in i dimensioneringen.

Enligt Tehys bedömning kunde även flera av bristerna på den uppsagda föreståndarens vårdhem ha undvikits om Attendo inte hade beslutat att slopa de ansvariga sjukskötarnas uppgifter. 

Tehys meddelande (23.3.2017) om Attendos beslut att avskaffa de ansvariga sjukskötarnas uppgifter inom tjänster för äldre:

https://www.tehy.fi/sv/mediatiedote/tehy-attendo-tanker-pruta-pa-kvalitet-och-kunnande

Mer information:

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230