Tehy: Att skylla på vårdpersonalen löser inte enskilda problemfall

Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehys styrelse tog i dag ställning till den offentliga debatten om vårdpersonalens beteende på en jourpoliklinik.

Image text
Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

 
– Det är självklart att det ska utredas från fall till fall om patienter upplever att de blir dåligt bemötta. Det finns dessutom redan befintliga tillvägagångssätt för sådana situationer, såsom patientombudsmän och möjlighet att framföra klagomål, med hjälp av vilka man ska ingripa i konstaterade missförhållanden och dåligt bemötande, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo
 
Han påminner också om en viktig delfaktor när det gäller vårdens kvalitet och patientsäkerheten. 
– De som söker sig till branschen ska lämpa sig för vårdarbetet, vilket ska säkerställas genom lämplighetstester. 

Vesivalo godkänner emellertid inte att hela vårdpersonalen skuldbeläggs eller brännmärks, vilket har förekommit i synnerhet i sociala medier på sistone. I Finland får patienterna huvudsakligen god vård. Yrkesfolket inom social- och hälsovårdsbranschen är högutbildat och gör krävande arbete. Kännetecknande för jourarbetet är oförutsägbarhet, att kunna vårda plötsligt insjuknade eller invalidiserade patienter i rätt tid och förmåga att fatta snabba beslut i syfte att rädda patienters liv, att möta patienters och anhörigas ångest samt stora variationer i antalet patienter och vård av patienter i olika åldrar. Arbetet är fysiskt och psykiskt belastande.
 
– Skötarna gör ett väldigt värdefullt arbete ofta under hårt tryck och i situationer med otillräckliga resurser, såsom för få skötare eller andra brister i arbetsförhållandena. Många social- och hälsovårdsexperter upplever att de på grund av brådska och allt mindre resurser inte kan vårda patienter så bra som de skulle vilja, säger Vesivalo.

Enligt Tehys organisationsenkät har var tredje tehyit blivit utsatt för våld eller hot om våld i sitt arbete. Krävande situationer förekommer i synnerhet inom jouren. 

– Många skötare upplever att oavsett hur bra de arbetar i en klientsituation kan det resultera i att patienten ger sig på dem, skäller ut dem eller till och med hotar döda dem, säger Vesivalo.

Enligt Tehys organisationsenkät tror en relativt stor del av vårdpersonalen att de inte orkar i social- och hälsovårdsarbetet ända fram till pensionsåldern. Totalt 42 procent av de som svarade var av denna åsikt. Även frestelsen att helt byta bransch är vanlig bland tehyiter.

– Många skötare upplever sig vara klämda mellan sköldarna. De är nog stolta över sitt yrke och vill göra ett gott arbete men brådskan i det praktiska arbetslivet och otillräckliga resurser leder till situationer där skötare som arbetar på gränsen till vad de klarar av endast försöker ta sig genom arbetsdagen. 

Mer information:
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346