Tehy: Arbetsplatsvåld är ett problem inom hela social- och hälsovårdssektorn

Arbetsplatsernas förhållning till förebyggandet av och ingripande mot våld på arbetsplatsen borde enligt Tehy effektiveras. Arbetsgivaren är skyldig att reda ut och bedöma farorna i arbetet mer grundligt än i nuläget. Arbetsgivaren varken uppföljer, utvärderar eller löser problemen bakom anmälningar från arbetstagarna om olägenheter eller nära ögat-situationer i tillräcklig stor utsträckning. Detta leder till att arbetstagarna upplever att anmälande tar för mycket tid och är onödigt.

Image text
Foto: iStock

Ansvaret för arbetets säkerhet och arbetsskyddet ligger enligt arbetarskyddslagen hos arbetsgivaren.

Våld på arbetsplatsen minskar social- och hälsovårdssektorns dragkraft ännu mer. Att arbeta inom social- och hälsovården är både fysiskt och psykiskt tungt. Våld och hotet om våld är en orimlig extrabörda ovanpå allt annat.

– Våld är så vanligt att det blir vardag på arbetsplatsen. Var och en har rätt att arbeta tryggt, säger Tehys direktör Kirsi Sillanpää.

I riksdagen förs idag en remissdebatt om en motion som handlar om våld på arbetsplatsen. Syftet med motionen är att lägga till en ny bestämmelse i strafflagen. Enligt den nya bestämmelsen skulle någon som är våldsam mot en akutvårdare straffas på samma sätt som någon som gör sig skyldig till våldsamt motstånd mot tjänstemän.

Våld på arbetsplatsen är ett allvarligt problem inom akutvården. Enkäterna visar att det också förekommer rikligt med våld inom andra delar av social- och hälsovårdssektorn. Problemet syns också i fall som Tehys rättshjälp tagit upp.

Enligt en undersökning som publicerats av Keva år 2018 har nästan var tredje anställd inom hälsovårdssektorn och 43 procent av anställda inom socialvårdssektorn meddelat att de utsatts för våld flera gånger under det gångna året. Enligt en färsk statistik över olyckor på arbetsplatsen är de som mest blir misshandlade på arbetsplatsen yrkesverksamma inom social- och hälsovården samt anställda inom skyddsarbetet och bevakningsbranschen.

Våld på arbetsplatsen har klart blivit mer vanligt under de senaste femton åren. Drogmissbrukare och minnessjuka äldre är exempel på personer som gör sig skyldiga till våld.

– Hot, skuffande, saker som slängs omkring och mordhot är vardag för Tehys medlemmar på arbetsplatsen, säger Tehys arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä.

Mer information:

Kirsi Sillanpää, chef för sektionen samhällsrelationer och utveckling, tfn 040 820 7848

Arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä, tfn 040 596 9171