Tehy är orolig för rehabiliteringens ställning i vårdreformen

Finlands splittrade rehabiliteringssystem förnyas som bäst. Enligt social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är det i vårdreformen viktigt att landskapen som ordnar tjänsterna kan planera rehabiliteringstjänsterna som en smidig och obruten helhet.

Image text
bild: iStock

Enligt lagen om valfrihet är det kommande systemet komplicerat och splittrat och tjänsterna produceras i landskapens affärsverk, på vårdcentralerna samt som köpta tjänster både med betal- och kundsedlar.

– Vårt rehabiliteringssystem är splittrat och tyvärr verkar det som om vårdreformen inte kommer att gynna situationen, säger sakkunnig Outi Töytäri som ansvarar för Tehys rehabilitering.

Tehy anser att det är viktigt att bevara landskapsstyrningen i vårdreformen. Detta vore det bästa sättet att säkerställa planeringen och koordineringen av rehabiliteringens helhet.

– Som exempel tar jag Eksotes rehabiliteringstjänster där specialsjukvården och primärhälsovårdens läkemedelsrehabilitering och delvis även socialväsendets tjänster har förenats till en administrativ helhet. Detta möjliggör utvecklandet av gemensamma verksamhetssätt och -praxis för specialsjukvården och primärtjänsterna.

Tehy anser även att de regionala hjälpmedelscentraler som grundats för specialsjukvården och primärhälsovården i många sjukvårdsdistrikt är bra exempel.

– Denna verksamhet har bl.a. förbättrat tillgången till hjälpmedel, ökat kunnandet och dragit ner på kostnaderna.

Enligt Tehy ska kärnteamet på de kommande vårdcentralerna även inkludera fysioterapeuttjänster vid sidan av sjukskötar- och läkartjänsterna samt rådgivningen om socialtjänster.

Redan idag finns det fysioterapeuter som tar emot direkt på många hälsovårdscentraler. Då det är möjligt att besöka en specialutbildad fysioterapeut utan läkarremiss uppstår kostnadsbesparingar och rehabiliteringen blir snabbare.

– Det ska även vara möjligt att börja rehabiliteringen omedelbart vid insjuknandets akuta fas till exempel vid störningar i hjärnans blodcirkulation eller vid lårbensbrott. Det finns bra praxismodeller för dessa som även konstaterats vara kostnadseffektiva.
 

Mer information: Outi Töytäri gsm 050 303 4831