Tehy är nöjd med regeringens beslut om förskoleelevers dagvård

Image text
Bild: iStock

Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy är nöjd med regeringens och undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonens beslut om att förkasta planerna om att försvaga förskoleelevers rätt till dagvård.

Om förslaget hade genomförts skulle det ha blivit möjligt att ordna dagvård för förskoleelever på eftermiddagar och tidigt på morgonen i form av klubbverksamhet istället för i daghem.

Tehys socialpolitiska expert Eva Siitonen tackar regeringen för beslutet.

‒ Styrelsens förslag hade inneburit att föräldrarna under dagen hade varit tvungna att föra sina barn från ett ställe till ett annat. I förslaget skulle inte heller ha föreskrivits om personaldimensioneringar, vilket i sin tur hade inneburit otrygghet för barnen.

Tehy har länge krävt, bland annat i samband med reformen av lagen om småbarnspedagogik, att ett visst antal personer av personalen måste vara på plats hela dagen.

‒ Daghemspersonalen arbetar ständigt på bristningsgränsen, därför kommer vi även i fortsättningen att vara strikta med att tillåta avvikelser från den föreskrivna dimensioneringen endast tillfälligt vid akuta sjukdomsfall. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs gränsen för gruppstorlekar och gränsen får inte överskridas ens sporadiskt.

I och med social- och hälsovårdsreformen förblir barnomsorgen en kommunal service. Siitonen påminner framtida beslutsfattare efter kommunalvalen om småbarnsfostrans roll och betydelse.

‒ Det är viktigt att man ser till att social- och hälsovårdstjänsterna i landskapen fungerar som smidiga helheter tillsammans med tjänsterna för småbarnsfostran, familjecentraler och övriga tjänster för barnfamiljer. Kommunerna måste ha tillräckliga resurser för att kunna ordna högklassig småbarnsfostran.

Mer information: 
Eva Siitonen, tfn 0400 265 051