Tehy: Ansvaret för vårdarnas coronaersättning ligger fortfarande hos de kommande kommunala beslutsfattarna

Förhandsröstningen för kommunalvalet börjar i morgon. Tehy kräver att de nya beslutsfattarna efter kommunalvalet förpliktar kommunerna och sjukvårdsdistrikten att betala vårdarna en engångscoronaersättning på 1 000 euro.

Kommunerna gjorde rekordresultat förra året och betydande överskott samlades i många kommuner. Anledningen till detta var statens generösa coronaersättningar, som mer än väl uppvägde de faktiska kostnaderna orsakade av coronan i nästan alla delar av landet. Dessutom har Finlands ekonomi klarat sig klarat sig ur coronakrisen med mindre skada än vad som förutsågs. Utvecklingen av de kommunala skatteintäkterna har också varit bättre än väntat.

– Nu handlar det om vilja; huruvida vi vill värdesätta social- och hälsovårdsbranschens yrkesfolk. I nästan alla europeiska länder har vårdare betalats coronaersättningar, men det har man fortfarande inte gjort i Finland, säger Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande.

De framtida kommunala beslutsfattarna bör förplikta kommuner och sjukvårdsdistrikt att betala dessa vårdare en engångsbetalning på 1 000 euro som coronaersättning.

– Det finns många oroväckande exempel på arbetskraftsbrist och även statistiska uppgifter. Man har blivit tvungen att stänga patientplatser när det inte finns tillräckligt med kvalificerad personal. Pengar skulle vara ett konkret sätt att visa uppskattning för vårdare som töjt på sig till det yttersta, betonar Rytkönen.

Tehy har upprepade gånger krävt betalning av coronaersättning. Under arbetsmarknadsförhandlingarna våren 2020 föreslog Tehy att coronaersättningen skulle betalas, vädjade till staten och skickade förhandlingsansökningar till de lokala arbetsgivarna. Enskilda arbetsgivare har betalat vårdarna någon liten kompensation eller beviljat kultur- eller motionsförmåner, men ett verkligt och konkret uttryck för uppskattning saknas fortfarande.

I framtiden kommer Tehy också att kräva öronmärkning av statliga bidrag så att pengarna riktas tillräckligt precist till ändamålen i enlighet med regeringens vilja. Coronan har åskådliggjort att statliga bidrag strömmar in för kommunernas olika utgifter.

– Särskilt vårdare har lidit på grund av den oklara fördelningen av pengar, eftersom de inte ens har fått en euro av de miljarder euro som kommunerna fått, betonar Rytkönen.


Tehy har publicerat nyckelorden för de kommande kommunala beslutsfattarna. De lägger särskild vikt vid främjandet av hälsa och välbefinnande, vilket förblir kommunernas ansvar även efter social- och hälsovårdsreformen.

Tehys nyckelord för de kommande kommunala beslutsfattarna

För att stöda beslutsfattandet behöver de kommunala beslutsfattarna fem nyckelord: resurser, kvalitet, kompetens, ledarskap och jämlikhet. Därtill har Tehy valt tesen ”rättvisa och rimlighet” för att påminna de kommunala beslutsfattarna om att de ska betala vårdarna coronaersättning.

Efter social- och hälsovårdsreformen finns det ekonomiska resurser i kommunerna som kan riktas till att främja kommuninvånarnas hälsa och välmående. Underdimensionerade resurser, liksom arbetskraftsbrist, leder till en ond cirkel av förlust i kommuninvånarnas tjänster. Också organisationernas potential ska utnyttjas för att främja välmående och hälsa.

Kvalitet skapas genom arbetet som social- och hälsovårdens och småbarnspedagogikens proffs utför. Kvaliteten på tjänster som är viktiga för kommuninvånarna ska vara av högsta prioritet för de kommunala beslutsfattarna.

Personalens kompetens måste utvecklas. Arbetskraftsbristen kan inte lösas genom att sänka utbildningsnivån eller -kraven, utan man löser den genom att förbättra arbetsförhållandena och lönen för kompetent yrkesfolk.

För att social- och hälsovårdsreformen ska lyckas förutsätts det att kompetens och erfarenhet inom vårdarbetet syns i ledarskapet. Kommunerna behöver kompetens och erfarenhet inom social- och hälsovården även efter social- och hälsovårdsreformen. Därför ska kommunerna utnämna en expert/ansvarig part som främjar välmående och hälsa. Främjandet av hälsa och välfärd ska ledas och koordineras på en strategisk nivå, genom olika förvaltningsområden.

Jämlikhet innebär alla medborgares rätt till tjänster av hög kvalitet, men också att de som tillhandahåller dessa tjänster behandlas väl genom att höja deras lönenivå och förbättra deras arbetsförhållanden.

På Tehys kommunvalssidor finns information om bl.a. Tehys kandidater i kommunalvalet (på finska).

Mer information:
https://www.tehy.fi/sv/ta-kontakt/till-medier