SuPer, Tehy och ERTO: Vårdkrisen är inte slut - Den privata social- och hälsovårdssektorn måste få löneförhöjningar och betydande förbättringar till arbetshälsan

SuPer, Tehy och ERTO kräver i kollektivavtalsförhandlingarna att de privata social- och hälsoservicebranscherna får en löneförhöjning som åtminstone motsvarar exportsektorn. Därtill kräver fackförbunden att arbetsgivarna tar utvecklingen av arbetsförhållanden på allvar. Andra viktiga mål är jämställdhetsprogrammet och avlägsnandet av de så kallade kiky-timmarna.

Image text
Foto: Tehy-lehden arkisto

Fackföreningarna SuPer, Tehy och ERTO kräver i vårens förhandlingar om arbetsvillkoren att social- och hälsoservicebranscherna får en löneförhöjning som åtminstone motsvarar exportsektorn. Förbunden kräver också att arbetsgivare inom privat vård och småbarnspedagogik börjar utveckla arbetsförhållanden och förbättra personalens ork och välbefinnande. Branschen behöver bestämmelser som främjar arbetshälsan. Dessutom understöder förbunden ett långt löneprogram som främjar lönejämställdhet, med hjälp av vilken löneskillnaden visavi mansdominerade branscher kunde överbyggas inom 10 år.

– De vanligaste orsakerna till branschbyte är den låga lönen i förhållande till arbetskravet samt tunga arbetsförhållanden. Under den kommande förhandlingsrundan är det möjligt att överbygga löneskillnaden mellan den privata socialservicebranschen och kommunsektorn, samt korrigera social- och hälsovårdssektorns såväl rykte som attraktions- och kvarhållningskraft. Vi har helt enkelt inte längre råd med den konservativa lönepolitiken från tidigare år, säger social- och hälsovårdsbranschens fackförbund Tehys chefsjurist Vappu Okkeri.

Förbunden strävar efter att förbättra informationstillgången för och tidsanvändning hos personalföreträdarna, dvs. förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige. Det är inte möjligt att ens börja diskutera till exempel lokala avtal så länge som dessa verksamhetsförutsättningar egentligen inte finns.

– Vårdkrisen är inte över, och det är på vårdföretagens ansvar att genomföra konkreta åtgärder för att korrigera bristerna. Talkot är nu entydigt över, konstaterar Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers förhandlingschef för privatsektorn Pia Zaerens.

Kiky-timmarna måste bort

SuPer, Tehy och ERTO vill ta bort arbetstidstilläggen som konkurrenskraftsavtalet lagt till kollektivavtalet.

Förbundens förhandlare och organisationsexperter har under de senaste veckorna tillsammans besökt elva olika orter för att träffa medlemmarna.

– Att medlemmarna stöder målen är viktigt. Medlemmarna vill, utöver att lönejämställdheten och arbetsförhållanden utvecklas, också bli av med kiky-förlängningarna till arbetstiden, säger Tjänstemannaförbundet ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola.

Enligt statistikcentralens färska enkät har konkurrenskraftsavtalet särskilt påverkat kvinnor, och särskilt inom social- och hälsovårdsyrken. Utgående från enkäten växte den regelbundna veckoarbetstiden för kvinnor med nästan en halv timme, medan männens arbetstid inte ändrades alls mellan åren 2016 och 2017.

SuPer, Tehy och ERTO utgör Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf. Organisationen förhandlar om kollektivavtalet för hälsoservicebranschen, respektive den privata socialservicebranschen, Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och för Arbetshälsoinstitutet.

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för den privata social- och hälsovårdssektorn inleds den här veckan. De nuvarande kollektivavtalen löper ut i slutet av mars.

 

Mer information:

Tehys chefsjurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230

SuPers förhandlingschef för privatsektorn Pia Zaerens, tfn 09 2727 9163

ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 09 6132 3233