SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för den privata socialservicebranschen

Under natten nåddes ett förhandlingsresultat om ett kollektivavtal för den privata socialservicebranschen.

Image text
Bild: iStock

Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens ledande organ har behandlat saken.  Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet före slutet av juni.

Förhandlingarna inom socialservicebranschen inleddes i januari. För att påskynda förhandlingarna utlyste förbunden den18 juni ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom avtalssektorn. Förbudet upphörde i och med förhandlingsresultatet den 24 juni 2020 kl. 9.00

SuPer, Tehy och ERTO förhandlar i Sote rf:s namn med Välmåendebranschen HALI rf fram ett allmänbindande kollektivavtal för socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710

Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308

ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521