SuPer och Tehy strävar efter tydliga löneförhöjningar och ett eget avtal för utbildade skötare

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPers och social- och hälsovårdens fackorganisation Tehys mål för denna förhandlingsrunda är tydliga löneförhöjningar och en ersättning för den offentliga sektorns minskade semesterpenning. Dessutom vill man i fortsättningen lösa branschens missförhållanden genom ett eget avtal för de utbildade skötarna. Läkarna har redan länge haft ett motsvarande avtal. Avtalet strävar efter att utveckla lönesättningen, arbetstiderna och de övriga arbetsvillkoren inom vårdbranschen.

Image text
Bild: iStock

 

Vård- och landskapsreformen innebär stora utmaningar för social- och hälsovårdsbranschen. Syftet med reformen är att garantera tillgången till tjänster. I praktiken ansvarar den utbildade vårdpersonalen för att reformen lyckas. Om branschens missförhållanden inte kan rättas till kommer arbetskraften att i allt högre grad rinna över till andra sektorer. De största missförhållandena är lönesättningen, de belastande arbetsförhållandena och ett otillräckligt personalantal.  Lönen ska säkerställa inkomsten i alla situationer och den ska motsvara arbetets krav.

Till följd av reformen kommer kommunerna inte längre att ansvara för social- och hälsovårdstjänsterna. Detta skapar ändringsbehov även i de nuvarande kommunala avtalen. Därför anser organisationerna det nu vara en gynnsam tid att främja avtalen för de utbildade skötarna.

– Skötarnas arbete uppskattas oftast endast i festtal. Uppskattningen bör visas även i praktiken och i lönenivån, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

 – De utbildade skötarnas avtal är även en investering i framtiden för arbetsgivarna, påminner SuPers ordförande Silja Paavola.

 

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085
Tehys ordförande Rauno Vesivalo, 040 587 4346

 

Sammanlagt 250 000 proffs inom social- och hälsovårdssektorn tillhör den utbildade vårdpersonalens organisationer Tehy och SuPer.