SuPer och Tehy strävar efter löneförhöjningar och ett jämställdhetsprogram

Den artikel om Tehys och SuPers förhandlingsmål som publicerades i Helsingin Sanomat den 14 januari kan ge läsarna en felaktig bild.

Image text
Foto: iStock

Vårdarförbundens gemensamma mål i de kommunförhandlingar som inleddes i går är löneförhöjningar som håller minst samma nivå som inom exportbranscherna samt ett program som främjar jämställdhet i lönerna. Genom programmet vill man åtgärda den lägre lönenivån inom den kvinnodominerade social- och hälsovårdssektorn genom att under tio år tillämpa 1,8 procentenheter större löneförhöjningar inom social- och hälsovårdssektorn än inom mansdominerade sektorer. Båda målsättningarna har samma värde och samma tyngd vid förhandlingsbordet. 

Tehys och SuPers jämställdhetsprogram bidrar till uppnående av målen i den finländska regeringens regeringsprogram, och för att det ska kunna förverkligas krävs också en insats av statsmakten.

Utöver detta är SuPers och Tehys främsta mål att avskaffa eller kompensera de så kallade kiky-timmarna samt att få till stånd ett avtal för social- och hälsovården. 

 

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028 

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085

Tehys intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847 

SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492