SuPer och Tehy: Sjukskötare inom den offentliga och privata sektorn befinner sig i en lönegrop

Image text
Bild: iStock

SuPer och Tehy kräver klara löneförhöjningar för sjukskötarna. Sjukskötare inom den offentliga och privata sektorn befinner sig i en lönegrop. Sjukskötarna har svårt att klara sig på sin lön. En del tvingas till och med komplettera sina inkomster med socialbidrag, som finansieras med skattemedel. Skattebetalarna tar det ansvar som tillhör arbetsgivarna. De besparingsåtgärder som genomförts under recessionen måste under bättre tider vändas till löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. De anställdas förtroende för arbetsgivarsektorn har lidit mycket, eftersom eftergifterna bara sker åt ett håll. Förutom löneförhöjningar kräver SuPer och Tehy att nedskärningarna i semesterpenningarna inom den offentliga sektorn ska kompenseras och att sjukskötarna inom den offentliga sektorn ska få ett eget avtal.

Nedskärningarna i semesterpenningarna inom den offentliga sektorn är frustrerande för förbundens medlemskårer, och detsamma gäller för låga löner som inte motsvarar arbetsbelastningen. Inom den privata sektorn har man förutom lönegropen problem med kollektivavtalsshopping, låga löner samt nollavtal och andra icke-typiska anställningar. De stora företagen inom social- och hälsovårdsbranschen har börjat försämra personalens arbetsvillkor och löner i stor skala.

Den ökade valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna väcker befogad oro inom förbunden. Problemen inom den privata sektorn har vuxit explosionsartat i takt med att kommunerna har utkontrakterat sina tjänster.  Företagen försöker numera systematiskt och medvetet få ner de anställdas löner till miniminivå vid överflyttningar med målet att uppnå så höga vinster som möjligt för företagets ägare. Maximeringen av vinsterna medför även andra åtgärder som försämrar de anställdas arbetsvillkor.

Den finländska ekonomin växer på ett brett plan, exporten snabbar upp tillväxten och den inhemska efterfrågan förblir samtidigt stark. Enligt Finlands Banks prognoser ökar bruttonationalprodukten med 3,1 % år 2017 och 2,5 % år 2018.

Den inhemska efterfrågan kan stärkas genom att man förbättrar köpkraften. Den största delen av sjukskötarnas nettolön går till inhemsk konsumtion – mat och bastjänster.

Lönesättningen påverkar kraftigt de anställdas lojalitet och benägenhet att bli kvar i branschen. Utan kompetent personal kan man inte producera högklassiga tjänster.

Ytterligare information: 

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028