SuPer och Tehy: Omfattande problem vid Mehiläinens verksamhets-ställen i Länsi-Pohja Sjukvårdsdistrikt.

Personalen vid Mehiläinens dotterbolag marscherade ut från arbetsplatserna i Kemi och Torneå idag på eftermiddagen. Utmarschen ägde rum hos Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy ja Mehiläinen Työelämäpalvelut Oy. Arbetstagare för vilka man följer det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) deltog i utmarschen. Arbetstagarna berättar att de är utleda såväl på arbetsgivarens ensidiga diktatpolitik och de försämrade arbetsförhållandena som på att arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet.

Image text
Kuva: Jaakko Heikkilä

Orsaker till utmarschen var de åtgärder från arbetsgivarens håll som väsentligt har försämrat arbetstagarnas välbefinnande och deras kapacitet att orka i arbetet. Utmarschen föranleddes också av ojämlikhet vid utbetalningen av semesterpenning för år 2018 och av att betalningen av justeringsposter fördröjts.

Arbetsgivaren har i snabb takt genomfört ändringar som har försämrats personalens energi för och välbefinnande i arbetet. Ändringarna har inte på förhand förberetts tillsammans med personalen och denna har heller inte hörts angående genomförandet. Det är ett allmänt problem att personalen inte hörs, utan att arbetsgivarens linje är att diktera ändringarna. Personalen är synnerligen trött, och arbetet är verkligt belastande.

Personalstyrkan har minskats och i det stora hela finns det för lite personal. På vissa avdelningar har arbetsbördan mångdubblats. På grund av tidsbrist och för lite personal genomförs inte individuell klientvård av hög kvalitet. Till exempel har snabb rehabilitering av klienter fördröjts. Under veckosluten sörjer vårdarna i specialsjukvård också för matutdelningen. Antingen anställs inte vikarier eller så är det besvärligt att anställa dem. De anställda bekymrar sig över att patientsäkerheten äventyras, och att de inte kan utföra sitt arbete så väl som de borde. På grund av tidsbristen och de försämrade arbetsförhållandena har kompetent personal redan sagt upp sig.

Personalens arbetstid har förkortats och skift har ändrats. Eftersom det inte finns någon överlappande arbetstid, hinner man inte avge rapporter och blir tvungen att lämna arbetsuppgifter på hälften. Informationen flyter inte på grund av bristerna i rapporteringen.

Det är brist på specialistläkare, och kompetenta läkare finns inte alltid att tillgå. Väntetiderna för patienterna har förlängts. Inledningen av vården fördröjs och patientsäkerheten äventyras. Om man inte kan behandla patienter blir man oftare tvungen att förpassa dem till Uleåborg.

Mer information:

https://www.tehy.fi/sv/ta-kontakt/till-medier