SuPer och Tehy nöjda med helheten: huvudmålen för den utbildade vårdpersonalen framskred

Ett förhandlingsresultat om arbetsvillkoren inom den kommunala social- och hälsovårdssektorn har uppnåtts. Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy som samarbetat intensivt under förhandlingarna anser att alla deras huvudmål framskred och man kan vara nöjd med resultatet. I och med att förhandlingsresultatet uppnåtts avslutas förbudet mot övertidsarbete och byte av arbetsskift inom den kommunala sektorn omedelbart.

Ett av målen med förhandlingarna var ett eget avtal för utbildade vårdare för att i framtiden bättre kunna lösa missförhållanden inom branschen. Med detta mål tog man ett stort steg framåt. Man är nu klart på väg mot ett eget avtal och beredningen av det inleds genast.

– Det här var ett centralt mål med förhandlingarna, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Lönelösningen motsvarar den allmänna linjen. Avtalsperioden är på två år och två månader. Därtill kommer en engångspott med anknytning till det lokala resultatet som för en kommunarbetstagare i genomsnitt utgör 260 euro på två år.

– Engångspotten var utan tvekan den svåraste punkten med förhandlingarna som SuPer och Tehy drev extra hårt, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Lönelösningen förbättrar köpkraften och motsvarar förhöjningsnivån inom exportsektorer. Visst skulle man ha velat mer pengar men det här var ingen egentlig förbundsrunda utan en runda som kraftigt koordinerats av arbetsgivare, något som syns i slutresultatet.

Enligt förhandlingsresultatet är avtalsperioden 1.2.2018–31.3.2020.

Den allmänna förhöjningen fr.o.m. 1.5.2018 är 1,25 procent, dock minst 26 euro. Det personliga tillägget förhöjs med 1,25 procent. Fr.o.m. 1.4.2019 är den allmänna förhöjningen 1,0 procent. Det personliga tillägget förhöjs med 1,0 procent. Den lokala justeringspotten 1.1.2019 är 1,2 procent av lönesumman.

Ikraftträdandet av det förhandlingsresultat som uppnåtts idag förutsätter godkännande från organisationernas förvaltning. Tehys fullmäktige har ett möte torsdagen 8.2 och SuPers styrelse samlas de närmaste dagarna.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy representerar sammanlagt cirka 250 000 utbildade yrkespersoner inom vården.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 5275 085, Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028

Meddelandet kompletterats kl. 21:55. Kompletterats med avtalsperioden och information om förhöjningar.