SuPer och Tehy har sagt upp det kommunala huvudavtalet

SuPer och Tehy har sagt upp det kommunala huvudavtalet. Förbunden vill förhandla fram ett nytt huvudavtal som tillåter ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal för vårdsektorn. Under nuvarande förhandlingssystem har förhandlingsparterna inte nått enighet om ett särskilt social- och hälsovårdsavtal för vårdsektorn.

Image text
Foto: Kaisa Sirén

I huvudavtalet har man kommit överens om ett förhandlingssystem för den kommunala sektorn, det vill säga om vem som förhandlar om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Inom den kommunala sektorn har till exempel läkare och lärare i dag ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal.  Inom social- och hälsovårdssektorn inom den kommunala sektorn arbetar över 100 000 fackpersoner inom vårdsektorn, varav fler än 80 procent är medlemmar i SuPer eller Tehy. 

Huvudavtalet upphör gälla den 31 mars 2020 samtidigt som de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. 

SuPer och Tehy ingår i KoHo rf som är en av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn. 


Mer information: 
Tehys intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 84