SuPer och Tehy godkänner inte förslaget till lösning: De som kämpar i coronakrisen erbjuds försämringar

Image text
Kuva: Lehtikuva

Riksförlikningsmannens lösningsförslag till avtal för den kommunala sektorn försvagar skötarnas ställning och intressen. SuPer och Tehy godkänner inte förslaget. 

– Inte en enda organisation som försvarar skötarnas intressen kan godkänna lösningen, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

De föreslagna löneförhöjningarna blev under den allmänna linjen. Kiky-timmarna skulle tas bort i oktober, men utan kostnader. Detta skulle ersättas till arbetsgivarens förmån så att bl.a. skiftarbetet skulle försämras, dvs. i praktiken skulle ställningen för skötarna försvagas och detta skulle i första hand träda i kraft redan 1.5, innan kikytimmarna tas bort. Även i fråga om kikytimmarna är förslaget således sämre än den allmänna linjen.

Ett viktigt mål för skötarorganisationerna har varit att få ett lönetillägg för alla grupper, vars grundläggande rättigheter har begränsats och arbetsvillkor försvagats genom beredskapslagen under undantagstillståndet p.g.a. coronakrisen. I många andra länder har man redan vidtagit dessa åtgärder. I Finland föreslår arbetsgivaren möjligheten under coronakrisen att sänka lönen för de skötare som överförs till andra uppgifter medan krisen pågår. Man föreslår också att varaktigheten av detta förlängs från nuvarande åtta veckor upp till hela 7,5 månader. 

Det lilla coronatillägget i förslaget betalas endast inom specialsjukvården och endast till personer valda av arbetsgivaren, inklusive till läkare. Alla övriga såsom hela äldrevården lämnas helt utanför coronaersättningen. 

– Helheten är mycket hård för skötarna som kämpar under coronakrisen. Som jag redan har sagt kommer vi inte under tvång att gå med på ett dåligt avtal – och det här är dåligt. Under de här förutsättningarna blir Finland lätt en förlorare i den internationella konkurrensen om vårdpersonal, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Det länge eftersträvade avtalet för social- och hälsovårdssektorn bli än en gång ogjort. Förslaget innefattade ett avtal för social- och hälsovårdssektorn först efter den nu förhandlade avtalsperioden, dvs. först om tre år, men underställt såväl det nuvarande avtalssystemet som den allmänna löneutvecklingen inom kommunsektorn. Redan 2018 avtalade man ett tag om ett avtal för social- och hälsovårdssektorn, men beredningen stupade tillsammans med förra social- och hälsovårds och landskapsreformen.

– Avtalet för social- och hälsovårdssektorn tog faktiskt några steg bakåt i det här förslaget, bedömer Rytkönen.

Vissa avsnitt om avtalssystemet i riksförlikningsmannens förslag är juridiskt sett omöjliga emedan kommunarbetsgivaren saknar mandat att ingå nu föreslagna förbindelser om framtida landskap. 

Tehy och SuPer har fler än 130 000 medlemmar i kommunsektorn. Organisationerna är beredda att fortsätta förhandlingarna om sina arbetsvillkor med Kommunarbetsgivarna så snart som möjligt 

Mer information:


Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn  050 346 0847
SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492