Studerandemedlemmarna röstar för första gången i Tehys fullmäktigeval

I vår väljer man nya fullmäktigeledamöter till Tehys fullmäktige. För första gången får studerandemedlemmarna rösta och ställa upp som kandidater. Det här är ovanligt i fackförbund.

Alla som blivit medlemmar senast före utgången av januari kan ställa upp som kandidat och rösta.

– Det är inte särskilt vanligt i fackförbund att också studerande kan rösta och bli valda, säger Tehys organisationsdirektör Tanu Heikkinen.

Den nya fullmäktige inleder sin mandatperiod i juni. De nuvarande fullmäktigegrupperna har ombett den nuvarande ordföranden Millariikka Rytkönen fortsätta som ordförande för Tehy.

Fullmäktige är Tehys högsta beslutande organ. Den fattar bland annat beslut om intressebevakningen i Tehy, godkänner kollektivavtalen, fattar beslut om stridsåtgärder och om förbundets verksamhetsriktlinjer. För mandatperioden på fyra år väljs 83 medlemmar.

Kandidatnomineringen för valet inleddes idag och avslutas 28.2. Röstningen pågår 29.3–21.4. Valkretsen omfattar hela landet. Valresultatet offentliggörs den 26.4.

Tehy grundades 1982 och är Finlands största fackorganisation inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området samt för studerande inom branschen. Förbundet har över 160 000 medlemmar, varav 18 000 är studerande. Tehys medlemmar är bland annat sjukskötare, barnmorskor, barnskötare, tandskötare, bioanalytiker, fysioterapeuter, förstavårdare, mentalvårdare, närvårdare och fotvårdare.

Mer information:
Tehys organisationschef Tanu Heikkinen, tfn 040 734 5354
Tehys kommunikationschef Katri Lindqvist, tfn 040 588 3431

Relaterat material:
Webbplats för Tehys val www.tehy.fi/sv/fullmaktigeval-2021