Stiftelsen La Caritas hederspris till äldreomsorgschefen Teija Alatalo

Teija Alatalo från Torneå har idag belönats med stiftelsen La Caritas hederspris till en tehyitisk äldreomsorgschef. Priset delades ut på ett webbinarium med temat ledning inom vårdarbetet i Helsingfors.

Image text
Foto: Pasi Autio/Tehy

Teija Alatalo har arbetat som hemvårdens avdelningsskötare inom välfärdsservicen i Torneå sedan 2010. Hon arbetar också som tjänsterådgivningschef för tjänsterådgivare och handledare inom hemvårdsplanering. Sammanlagt har Alatalo 100 anställda som arbetar med olika uppgifter inom hemvården.

Alatalo tog sjukskötarexamen 1988. Sedan dess har hon utbildat sig aktivt genom att avlägga en specialiseringsutbildning inom äldreomsorg, specialiseringsutbildning på närchefsarbete och utveckling inom social- och hälsovårdsbranschen samt högre yrkeshögskoleexamen inom främjande av hälsa och ledarskap. Dessutom har hon avlagt bland annat specialyrkesexamen i ledarskap (JET), arbetshälsokoordinatorexamen och Lean-specialyrkesexamen i produktutveckling inom social- och hälsovård.

Att förbättra arbetshälsan har varit viktigt för Alatalo redan i flera år. Hon har bland annat arrangerat olika slags utbildnings- och rekreationsevenemang om att orka och om växelverkan, samt tagit i bruk modellen för tidigt ingripande inom hemvården.

Lågtröskelsdiskussioner med anställda hör till Alatalos arbetsgemenskaps vardag.

– För tillfället har hemvårdspersonalen det mycket jobbigt eftersom det är svårt att hitta vikarier. Situationen har orsakat till och med konflikter i arbetsgemenskapen då vårdarna tvingas att flexa och tänja på sig alltför mycket. Genom arbetsplatsmedling och diskussion försöker vi komma på lösningar för att orka i den krävande situationen.

Tehys fackavdelning 802 i Torneå, som föreslog Alatalo för priset, konstaterade i sina motiveringar att Alatalo har en förmåga att utnyttja branschövergripande kompetens i sitt arbete som chef. Coronatiden har medfört stora utmaningar, men genom att prata och diskutera har man under hennes ledning klarat dem.

– Jag uppmuntrar alla anställda att sköta om sig själva för att glömma bort problemen på jobbet. Man ska idrotta, vila och äta hälsosamt. Det är särskilt sociala medier och användning av mobiltelefoner som ofta för tankarna tillbaka till jobbet – man ska vara försiktig med dem.

La Carita -stiftelsen har sedan 2002 delat ut en utmärkelse för gott arbete inom äldreomsorg till olika arbetsgrupper och framstående chefer. Det nu beviljade priset till en tehyitisk äldreomsorgschef delades ut för nionde gången. Priset delades ut för första gången år 2011. 

La Carita -stiftelsens syfte är att främja välbefinnandet hos äldre och åldrande i Finland.

Ytterligare information:
Teija Alatalo, [email protected]