Stiftelsen La Caritas hederspris till äldreomsorgschefen Arja Eeva

Arja Eeva från Suonenjoki har fått La Carita-stiftelsens utmärkelse som årets tehyitiska äldreomsorgschef. Priset delades ut under evenemanget Parasta aikaa på Finlandiahuset.

Image text
Bild: Annika Rauhala

Arja Eeva fungerar som chef för äldreservicen i Suonenjoki stad.

Eeva har fungerat i arbetsgruppen om servicen för äldre vid vårdreformen i Norra Savolax. Hon är med i projektet ”Voimaa vanhuuteen” i Suonenjoki och fungerar som sekreterare i stadens äldreråd.

Arja Eeva bär ansvar för arbetshälsan och personalens ork samt försvarar ibland starkt till exempel tillräcklig personaldimensionering mot beslutsfattarna.

Dessutom är hon en aktiv lokal aktör i Tehy, ordförande i sin fackavdelning, medlem i den regionala Rake-gruppen samt medlem i STTK:s regionala kommitté. Hon fungerade som Tehybeslutsfattare på riksomfattande nivå under åren 1989–2013. Hon fungerade som politisk beslutsfattare i Suonenjoki stad under åren 1985–2008.

Till sin utbildning är Arja Eeva magister i hälsovård, sjukskötare och specialsjukskötare.

La Carita-stiftelsen har sedan 2002 delat ut en utmärkelse för gott arbete inom äldreomsorg till olika arbetsgrupper och framstående chefer. Det nu beviljade priset till en tehyitisk äldreomsorgschef delades ut för sjunde gången. Priset i fråga delades ut för första gången år 2011. 

La Carita-stiftelsens syfte är att främja välbefinnandet hos äldre och åldrande i Finland:

http://www.lacarita.fi/se/

 
Mer information:

Arja Eeva, tfn 040 533 7070
Ombudet för La Carita-stiftelsen Matti Salmivuori, tfn 0400 500 726, [email protected]

 

Evenemanget Parasta aikaa:
https://www.parastaaikaa.fi/