Rytkönen från Tehy: Regeringsprogrammet föll i glömska, skötarna trampats utan ände

Image text
Kuva: Tehy-lehden arkisto / Jaakko Martikainen

För knappt två år sedan synade Tehy det nya regeringsprogrammet med glädje. Man ville lyfta upp Finland i spetsen för jämlikhet. Löneskillnaden i snitt mellan män och kvinnor erkändes och åtgärder för att minska skillnaden utlovades.

Man lovade att mer ambitiöst och konkret främja lönejämställdhet. Ordet jämställdhet uppträder över 70 gånger i regeringsprogrammet.

– Halvvägs genom regeringsperioden är besvikelsen stor. Beslutsfattningen har förstås dominerats och definierats av coronapandemin, men det förklarar inte den stora motstridigheten visavi målen för regeringsprogrammet eller att den största kvinnodominerade sektorn, social- och hälsovårdsbranschen och skötarna, direkt sparkats av regeringen i huvudet sedan mars i fjol, avlossar Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy.

En kort repetition: bristen på skyddsutrustning och säker arbetsmiljö, beredskapslagen och begränsning av grundläggande rättigheter, underlåtelse att betala coronaersättningar och att denna vår åter äventyra arbetarskyddet, den här gången i fråga om prioritering vid vaccineringar.

Fastän Finland internationellt sett hittills har klarat av coronan väl kommer priset för social- och hälsovårdsbranschen att vara hårt och ha en lång effekt. Coronan har fått bristen på vårdpersonal att eskalera. Avverkandet av vårdskulden kommer att kräva yrkesfolk. Trots det har statsmakten inte visat skötarna en enda positiv signal.

– Det kommer att ha sina konsekventa följder att skötarna konsekvent underkuvas. Antalet sökande till läroanstalterna i sektorn är på nedgång. Såväl erfarna som yngre skötare byter mer och mer och allt oftare bransch. Operationssalar och avdelningar stängs. Rentav hela omsorgshem stängs. Orsaken är bristen på skötare, eller egentligen skötarflykten, säger Rytkönen.

Rytkönen säger att sommaren kommer att bli rekordsvår. Vi hör redan nu från arbetsplatser i sektorn att det inte ens till fasta tjänster finns några sökande. Det är omöjligt att hitta vikarier. Tehy har också upprepat statistiken över global brist på skötare eller upprepade gånger över antalet sjukskötare och närvårdare hos oss som går i pension, men för döva öron.

Rytkönen säger att budskapet är klart.

– Rädda social- och hälsovårdssektorn, rädda skötarna. Det finns inte längre någon tid att spilla.

Hon säger att det inte längre räcker med lätta korrigeringar. Lönenivån i branschen måste höjas. Coronaerättningarna måste betalas.

– Förbättringen av arbetsförhållandena börjar nu hänga vid att det finns tillräckligt många kolleger på arbetsplatserna, så att arbetet inte är en enda kamp för att klara sig från ett arbetsskift till följande.  Det effektivaste sättet att stoppa skötarflykten är att betala bättre lön. Allt annat är enbart självbedrägeri.  

Mer information:
https://www.tehy.fi/sv/ta-kontakt/till-medier