Robotar är välkomna, också värdediskussion behövs

Image text
Inom hälso- och sjukvården kan robotar användas i monotona, tunga och hälsofarliga uppgifter. Bild: iStock

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy förhåller sig positivt till utnyttjande av modern teknologi inom social- och hälsovårdsbranschen och vill vara med och påverka ändringen. 

– I EVA:s färska rapport ”Robotit töihin” konstateras att robottekniken och automatiseringen kommer att frigöra tid från tunga eller monotona rutinuppgifter till direkt patientarbete vilket är viktigt för vårdens kvalitet. Lämpliga uppgifter för robotar kan vara till exempel att transportera patienter och vårdartiklar, dosera och distribuera läkemedel samt spara information från monitorer som övervakar patienters tillstånd. Den nya tekniken kan även hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning att klara sig hemma, konstaterar Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Den nya teknologin och robottekniken hjälper delvis att täcka det framtida behovet av arbetskraft. 

– I takt med att befolkningen blir äldre blir behovet av vårdpersonal större, servicebehovet ökar och samtidigt går många vårdare i pension. 

Robottekniken och hälsovårdstekniken påverkar utbildningen och behörighetskraven. 

– Någon ska alltid programmera roboten för att den ska fungera. Programmeraren ska känna till vårdarbetets innehåll och även kunna överföra vårdarbetets etiska kodsystem till robotarna. I gränszonen uppstår säkert även helt nya yrkesbeteckningar såsom ingenjör–sjukskötare, konstaterar Vesivalo.

EVA:s rapport väcker också många frågor. De tekniska förutsättningarna finns redan till stor del men omfattande utnyttjande av robottekniken kräver ännu diskussion och samhälleliga värdeval beträffande bland annat finansiering av välfärdssamhället, jämlikhet och människors utkomst.

– Värdediskussion behövs om vem som kommer att få tillgång till den nya tekniken och till vilken kostnad. Risken för olikvärdighet och hälsoskillnader är verklig om dessa frågor inte löses. 

– Dessutom håller det traditionella lönearbetets roll på att förändras. Man ska även i fortsättningen trygga välfärdssamhällets finansieringsunderlag. Dessutom ska man kunna fördela nyttorna av robottekniken och den ökade produktiviteten på ett rättvist sätt. Även alternativ av typen basinkomst ska undersökas på allvar, påminner Vesivalo.

***
Tehy har redan i några år arbetat för framtiden och med hjälp av prognosticerande metoder utrett utsikterna för både social- och hälsovårdsanställda och fackorganisationer inom de kommande decennierna. Dessutom deltar Tehy i Aalto-universitetets projekt om robotteknik. 
 
Mer information:

ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848