Ritva Häkkinen årets äldreomsorgschef 2019

Tehy och La Carita-stiftelsen har valt Ritva Häkkinen från Pieksämäki till årets äldreomsorgschef 2019. Häkkinen arbetar som äldreomsorgschef inom Valona välfärdsservice.

Image text
Foto: Liisa Takala

Arbetstagarna föreslog Häkkinen för priset. De berömmer Häkkinen som en inspirerande chef, som satsar på god kvalitet i all sin verksamhet och även får arbetstagarna med.

Ritva Häkkinen grundar sitt ledarskap och sin verksamhet på faktabaserad kunskap och gedigen yrkeskunnighet. Exempelvis grundar sig natur- och musikmetoderna som används på arbetsplatsen på forskning. Arbetstagarna anser Häkkinen vara en chef med positiv inställning till utbildning som uppmuntrar anställda att söka till utbildning som främjar yrkeskunskapen.

Häkkinen strävar efter att förverkliga alla önskemål som kunderna har.

– Livet tar inte slut i och med ålderdomen. Det fortsätter aktivt, annorlunda, fullt av möjligheter, individuellt och rikt, olika för var och en, säger Häkkinen.

Enligt arbetstagarna förstår Häkkinen att livet såsom den äldre vill ha det inte kan fortsätta utan en välmående personal. Arbetshälsa visar sig såväl som ordentliga arbetsredskap och ergonomi som uppmärksammande av och flexibilitet med arbetstagarnas önskemål.

Häkkinen är sjukskötare och diakonissa till grundutbildningen. Hon har även avlagt magistersexamen i hälsovetenskaper.

Priset delas ut 26.10.2019 på Tehys hälsopolitiska seminarium i Helsingfors.

Mer information:

Ritva Häkkinen, tfn 040 0741 262, [email protected]

Ombudet för La Carita-stiftelsen Matti Salmivuori, tfn 040 0500 726, [email protected]

Kirsi Sillanpää, chef för sektionen samhällsrelationer och utveckling vid Tehy, tfn 040 8207 848