Punkt för avtalsshopping – Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte nu också för AVAINTAs äldreservice och för fem nya sjukvårdsdistrikt

Tehy, SuPer och ERTO utvidgar förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte till äldreservicen och fem nya sjukvårdsdistrikt. Konfliktåtgärderna omfattar nu även AVAINTES-avtalsbranschen, social- och hälsovårdsbranschen, småbarnspedagogiken och Avaintyönantajat AVAINTA ry:s arbetsplatser inom äldreservicen med undantag för hemvården, samt Tehys och SuPers medlemmar med arbetsförhållande i nio sjukvårdsdistrikt. Även varaktigheten av arbetskonfliktåtgärderna har förlängts med nio dagar och förbudet upphör på alla platser tisdagen den 30 juni 2020 kl. 23.59.

Image text
Foto: iStock

Sämre villkor än i den kommunala sektorn har gett kommunerna impuls att externalisera särskilt tjänsterna inom social- och hälsovården till att omfattas av billigare kollektivavtal. De har hänvisat till kostnadsinbesparingar och att hitta konkurrensfördelar.
Förbunden anser dock att det är fråga om avtalsshopping. Nu vill de sätta punkt för detta.

SuPer, Tehy och ERTO ingår i förhandlingsorganisationen Sote ry. Den strävar efter ett kollektivavtal för kommunalt ägda bolag och samfund inom social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken. Det nuvarande Avainta-kollektivavtalet, som omfattar många branscher, lämpar sig mycket dåligt för social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken, där verksamheten på många sätt avviker från övriga branscher under det nuvarande avtalet. Förhandlingarna mellan Sote ry ja Avainta ry har inte framskridit.

Den 10 juni  förklarade förbunden förbud mot övertid och skiftesbyte inom AVAINTES-avtalsbranschen. Förbudet har nu utvidgats tre gånger. Tehys och SuPers medlemmar med arbetsförhållande vid sjukvårdsdistrikten i Norra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland och Norra Savolax samt Södra Savolax social- hälsovårdstjänster inom samkommunen för hälsotjänster stödjer förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte, genom att delta i förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten.

Medan förbudet mot övertid och byte av arbetsskift pågår arbetar organisationernas medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade förteckningarna över arbetsskift och arbetar då inte på övertid eller byter arbetsskift.

Mer information:
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi tfn 050 346 0847 
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola 050 569 8710
ERTOs jurist Heli Luukkonen, tfn 09 6132 3105

Material kring temat:
Meddelande till medier 10.6.2020
Meddelande till medier 12.6.2020
Meddelande till medier 16.6.2020