Poster om minnesrådgivning belönades under evenemanget Parasta aikaa

Det branschövergripande utbildningsevenemanget Parasta aikaa om service för äldre omfattade förutom föreläsningar och arbetsprov även en posterutställning. Vid evenemanget presenterades sammanlagt 14 postrar eller forskningsaffischer och i slutet av dagen utsåg en bedömningsjury den bästa postern.

Image text
Direktör Kirsi Sillanpää och forskningschef Juha Kurtti överlämnade ett pris till Tarja Kangassalo. Bilder: Pasi Autio

Den bästa postern belönas med ett diplom och ett hederspris på 300 euro. Kriterier som påverkar valet är huruvida ämnet är aktuellt, forskningen, projektet eller tjänsten är innovativ, resultaten eller idén kan tillämpas inom äldreomsorgen, slutsatserna och resonemangen är tydliga, texten är tydlig och lätt att läsa samt välkomponerad och det visuella och verbala framställningssättet är bra och lättförståeligt.

Enligt bedömningsgruppen beskrev alla postrar som visades på ett mycket omfattande sätt aktuella delområden inom äldreomsorgen och fenomen med koppling till dessa. Priset för bästa postern gick till ”Mukana kaiken aikaa. Ikimuistineuvola tukee muistisairaan kotona asumista” [Med dig hela tiden. Ikiminnesrådgivningen stödjer minnessjuka personers möjlighet att bo hemma], som hade gjorts av Tarja Kangassalo och Elina Westergrén-Erkkilä från rehabiliterings- och specialistcentret Ikifit Oy.

Bedömningsjuryn lyfte fram några styrkor hos den belönade postern. Temat är brännande aktuellt, vilket kom fram redan under utbildningsevenemangets föreläsningar på förmiddagen. Postern beskriver en innovativ och förebyggande tjänst för äldre personer. Posterns ser snygg ut, innehållet presenteras på ett tydligt sätt och färgerna är balanserade.

Juryn bestod av direktör Kirsi Sillanpää, forskningschef Juha Kurtti, socialpolitisk expert Eva Siitonen och expert Teija Korhonen från Tehy.