Millariikka Rytkönen omvald till Tehys ordförande: Social- och hälsovårdsavtalet hjälper med problemen i branschen, även gruppkraft behövs

Tehys fullmäktige valde enhälligt Millariikka Rytkönen att fortsätta som Tehys ordförande vid det konstituerande mötet idag. Ordförandeskapsperioden är fyra år, så Rytkönens mandat varar till 2025.

Image text
Bild: Leena Louhivaara

Rytkönen är en 45-årig barnmorska från Borgå. Hon har tidigare varit ordförande för Finlands Barnmorskeförbund, en av Tehys fackliga samorganisationer, och arbetat bland annat som avdelningsskötare vid Borgå sjukhus.   

Rytkönen valdes till ordförande för Tehy för första gången 2017.   

Social- och hälsovårdsavtalet kräver gruppkraft även i framtiden 

I sitt anförande betonade Rytkönen vikten av arbetsmarknadsverksamheten och framhöll hur social- och hälsovårdsavtalet som undertecknades förra veckan har varit Tehys huvudmål i årtionden.  

– Plötsligt började tårarna rinna nedför mina kinder vid distansarbetsplatsen i sovrummet i Borgå. Jag hade fått äran att underteckna social- och hälsovårdsavtalet på uppdrag av förhandlingsorganisationen Sote rf som sittande ordförande, och tehyiternas mål i mer än 30 år fanns där konkret angivet. 

Avtalet träder i kraft i september och är Finlands största branschspecifika arbets- och tjänstekollektivavtal. Avtalet ger utbildade social- och hälsovårdspersonal helt nya möjligheter att ingå kollektivavtal och förbättra arbetsförhållandena.  

– Social- och hälsovårdsbranschens eget kollektivavtal är inte svaret på alla problem i vår bransch, men det är ett konkret verktyg som vi kan lösa branschens problem med. Precis som lärare och läkare har gjort före oss. 

Rytkönen betonade att det även i framtiden behövs gruppkraft när man förhandlar om villkoren i avtalet.  

Samarbetet med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super har också fungerat och Rytkönen vill fortsätta med det.  

– När vi förhandlar om social- och hälsovårdsavtalet nästa vår behöver vi finnas på nära håll på arbetsplatserna och ha gruppkraft. Om man är ensam kan man begära, men som grupp kan man kräva. Det vinnande laget har alltid en bred sammansättning. Av våra lag spelade Tehy och SuPer sida vid sida under de senaste fyra åren och jag vill fortsätta spela med detta lag i framtiden. 

I sitt tal framhöll Rytkönen också framtiden för småbarnspedagogikens intressebevakning. När småbarnspedagogikens lärare övergår till avtalet för undervisningspersonal och social- och hälsovårdsavtalet, uppstår betydande förändringar också i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).  

– Barnskötare blir den största personalgruppen inom AKTA i framtiden. Barnskötarnas relativa ställning och intressebevakning stärks i denna lösning och jag är speciellt nöjd med detta.  

Meddelande till beslutsfattarna – en höjning av lönenivån hjälper bristen på vårdare 

I sitt tal repeterade Rytkönen vad coronatiden har betytt ur tehyiternas perspektiv under det senaste ett och ett halvåret: bristen på skyddsutrustning och säker arbetsmiljö, beredskapslagen och begränsning av grundläggande rättigheter, underlåtelse att betala coronaersättningar och att denna vår åter äventyra arbetarskyddet, den här gången i fråga om prioritering vid vaccineringar. 

Rytkönen nämnde också etisk stress, ett vardagligt problem i vårdbranschen. Vårdarna får inte arbeta på det sätt som de har utbildats att göra det.  

– Omständigheterna är det som gör yrkesfolket trötta. Vi får inte göra vårt jobb tillräckligt bra och i enlighet med våra egna värden, och det tär på yrkesfolket. Om du varje dag blir tvungen att överväga vad du ska lämna ogjort blir bördan oöverkomlig.  

Tehy har gång på gång varnat Finlands regering om vårdbristen. Coronan har särskilt betonat tehyiternas betydelse och bristen på vårdpersonalen. Rytkönen skickade ett tydligt meddelande till beslutsfattarna. 

– Nu hjälper inte en lätt korrigeringsrörelse. Vi klarar oss inte ur detta med en liten ansiktslyftning. Lönenivån i branschen måste höjas. Coronaerättningar måste betalas. Det effektivaste sättet att stoppa skötarflykten är att betala bättre lön. Allt annat är självbedrägeri.  

Tehy grundades 1982 och är Finlands största fackförbund inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området samt för studerande inom branschen. Förbundet har över 160 000 medlemmar, varav 18 000 är studerande. Tehys medlemmar är bland annat sjukskötare, barnmorskor, barnskötare, tandskötare, bioanalytiker, fysioterapeuter, akutvårdare, mentalvårdare, närvårdare och fotvårdare.  

Ytterligare information och förfrågningar om intervjuer: 

Mila Huovinen 
Assistent till Tehys ordförande, tfn 0400 540005