La Carita-stiftelsens hederspris till äldreomsorgschefen Soili Partanen

Borgåbon Soili Partanen har fått årets hederspris till en tehyitisk äldreomsorgschef från La Carita-stiftelsen. Priset delades ut under det av Tehy anordnade evenemanget Parasta aikaa på Finlandiahuset i dag.

Image text
Foto: Pasi Autio

Partanen arbetar som chef för äldreomsorgen och handikappservicen i Borgå. Hon har tidigare arbetat som närvårdare, sjukvårdare och avdelningsskötare, i undervisningsuppgifter, som utvecklingschef för äldreomsorgen, föreståndare för ett äldreboende och som hemvårdschef.

Partanen har utvecklat servicen för äldre i betydlig grad. Hon har gjort vårdkedjorna smidigare, utvecklat servicestyrningen och rehabiliteringen som ges hemma hos patienten. Dessutom har hon utvecklat genomförandet av geriatriska läkartjänster, styrsystemet för allokering av personalresurser inom hemvården och varit en central person vid genomförandet av verksamhetsmodellen på landskapsnivå som anknyter till regeringens spetsprojekt om hemvården för äldre och utvecklingen av närståendevården.

Soili Partanen har även långsiktigt utvecklat personalens arbetshälsa. Hon är känd som en rättvis chef som värdesätter och lyssnar på sin personal och är lätt att närma sig. Hon har också varit verksam som ordförande för Tehys fackavdelning, en aktiv styrelsemedlem och medlem i fackavdelningen.

La Carita-stiftelsen har delat ut hederspris för bra äldrearbete till olika arbetsgrupper sedan 2002. Det nu beviljade priset till en tehyitisk äldreomsorgschef delades ut för femte gången. Det aktuella priset ut delades ut för första gången år 2011. 

La Carita-stiftelsen har som avsikt att främja välbefinnandet hos äldre och åldrande i Finland:

http://www.lacarita.fi/se/

Mer information:
Soili Partanen, tfn 040 585 3357

Ombudet för La Carita-stiftelsen Matti Salmivuori, tfn 0400 500 726, [email protected]