KT och huvudavtalsorganisationerna når förhandlingsresultat om ändring av bestämmelserna kring allmän arbetstid

KT och huvudavtalsorganisationerna har uppnått resultat i förhandlingarna om en revidering av bestämmelserna kring den allmänna arbetstiden. De reviderade bestämmelserna träder i kraft senast måndagen den 7 maj 2018 och de införlivas även i det kommande AKTA 2018.

Ändringarna gäller inverkan av frånvaro på schemaläggningen av den ordinarie arbetstiden samt på beräkningen av mer- och övertidsarbetet. Bestämmelserna baserar sig på den förhandlingslösning som gjorts på basis av arbetsdomstolens avgörande TT 2017-59.

För en anställd med full arbetstid sänker en frånvaro som planerats på förhand övertidsgränsen med 7 timmar 45 minuter. Vid oplanerad frånvaro sänks övertidsgränsen med de timmar som förlagts till frånvarotiden.

 För deltidsanställda sänks gränsen för mer- och övertidsarbete med den andel av 7 timmar 45 minuter som motsvarar deltidsarbetsprocenten. För godtagbar frånvaro som blivit känd först efter att arbetsskiftsförteckningen delgetts sänks övertidsgränsen med det antal timmar som planerats in under frånvaron.

 I samband med avtalsrörelsen avtalar man om motsvarande ändringar i bland annat byråarbetstiden. Parterna förhandlar även om mer omfattande revideringar av arbetstidskapitlet.

Avtalsbestämmelserna och de mer ingående tillämpningsanvisningarna, inklusive exempel, ges per cirkulär efter avtalsrörelsen.

 

KT Kommunarbetsgivarna
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Julkisen alan unioni JAU ry
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf