Kommunalvalet är ett vårdreformsval

Tehys ordförande Rauno Vesivalo påminner om att vårens kommunalval är ett verkligt vårdreformsval. Även landskapsvalet nästa år är viktigt med tanke på vårdreformen. Enligt Tehys åsikt måste vårdreformens ursprungliga mål – att förbättra bastjänsterna och att tygla kostnaderna – förverkligas i vårdreformen.

– I vårdreformen bär kommunerna ansvaret för hälsofrämjandet och barnpedagogiken. Jag hoppas att det bland de kommande beslutsfattarna finns så många Tehy-medlemmar som möjligt och att de lyfter fram social- och hälsovårdens expertis. Att lyckas under förändringsskedet är av avgörande vikt både för kommuninvånarna och de anställda och för att tygla kostnaderna, säger Vesivalo.

Tehy deltar i projektet Yksi elämä vars syfte är att främja hälsan. I samband med projektet har man räknat ut vad olika hälsoinvesteringar kostar och hur stora besparingar de ger i framtiden. Redan i kommunalvalet kan de som vill ordna s.k. vardagsrumstenter där kommunalvalskandidaterna kan berätta hur de skulle främja hälsan. (Se  https://www.yksielama.fi/)

Tehys kommunalvalsteman, fem punkter om vårdreformen, ger lösningar och medel för att vårdreformen ska lyckas.

Enligt Tehys åsikt har man i vårdreformen fokuserat för mycket på strukturer och pratat allt för lite om patienterna och social- och hälsovårdens personal. Tehy har redan länge lyft fram att de bästa proffsen ska väljas för de högsta ledarskapsuppgifterna inom social- och hälsokunnandet och att chefsuppdragen inte kan knytas endast till en profession. Tyvärr har man minskat på antalet chefer inom vårdarbetet de senaste åren.

– Vårdarbetscheferna på olika nivåer, som avdelningsskötare och överskötare, möjliggör en resultatrik verksamhet. De ansvarar för att överföra reformen till praktiken och utvecklar nya verksamhetsmodeller för att behandla och förebygga sjukdomar, säger Vesivalo.

Även digitaliseringen, automationen och robotiken är möjligheter inom vårdsektorn som kan användas för att ta hand om rutinmässiga eller farliga och fysiskt tunga arbetsuppgifter. I bästa fall leder den nya tekniken till att vårdpersonalens arbetstid frigörs till vårdarbetet och för klientmöten.

– Det räcker inte med enbart en teknisk utveckling, eftersom vården är en process som förutsätter en bra vårdkedja. Social- och hälsovårdstjänsterna måste ses som en helhet som inte ska ha några större gränshinder mellan olika organisationer och verksamhetsenheter. Det behövs även investeringar i förebyggande arbete. Detta ger besparingar i framtiden.

Vesivalo påpekar att både yrkesmänniskorna och klienterna inom social- och hälsovårdssektorn måste få ta del av planeringen av reformen. De som utför vårdarbetet känner bäst till de behov social- och hälsovårdens klienter har.

– Fler än 200 000 anställda inom social- och hälsovårdsbranschen får ny arbetsgivare i och med reformen. Det är frågan om den största affärsöverlåtelsen i vårt lands historia. Mitt under omvälvningarna ska tjänsterna fungera dygnet runt.

https://www.tehy.fi/fi/kuntavaalit

 

Mer information:

Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
Chefen för Tehys sektion samhällsrelationer och utveckling, Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848