Förhandlingsresultat för hälsoservicebranschen, förbudet mot övertid och byte av arbetsskift upphör omedelbart

Idag har ett förhandlingsresultat nåtts för ett kollektivavtal i den privata hälsoservicebranschen. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift upphör omedelbart på avtalsområdet. Däremot fortsätter förbudet mot övertid och byte av arbetsskift i den privata socialservicebranschen.

Hälsoservicebranschens nya kollektivavtal gäller 1.2.2018–31.3.2020.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift i hälsoservicebranschen upphör omedelbart. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift fortsätter i den privata socialservicebranschen.

Personliga löner och tabellöner höjs 1.4.2018 med en allmän höjning på 1,73 % och 1.4.2019 med en allmän höjning på 1,74 %. Lokala belopp delas inte ut alls, utan alla höjningar fås som allmänna höjningar.

I förhandlingarna presenterade arbetsgivarorganisationen flera hårda mål med försämring av anställningsvillkoren, bland annat eliminering av lönetillägg för sjukledighet samt att arbetsgivaren ges rätt att ensidigt ändra arbetsskiftlistor. Man lyckades förhindra arbetsgivarorganisationens alla förslag på att försämra anställningsvillkoren.

Flera förtydliganden gjordes i lönesystemets noteringar om bland annat öppenhet och bindande verkan vad beträffar betalningskriterierna för personliga och uppgiftsbaserade tillägg.

Bestämmelser som rör utbetalning av lön för sjukledighet åt arbetstagare med nollavtal läggs till i kollektivavtalet och en arbetsgrupp fortsätter att hantera problem i atypiska anställningsförhållanden under avtalsperioden. Dessutom tillsattes en arbetsgrupp som ska reda ut till exempel ergonomisk schemaläggning av arbetsskift. Bestämmelserna för lokalt avtalande förtydligades och utbetalning av semesterpenning tidigarelades med en månad.

Befrielse från arbete för förtroendemän ökades, ersättningar för personalrepresentanter höjdes och noteringar som rör andra verksamhetsförutsättningar förbättrades.

Förhandlingsresultatet ska ännu behandlas i avtalsparternas förvaltningsavdelningar.

Den privata hälsovårdsbranschens kollektivavtal tillämpas bl.a. på arbetstagare som tjänstgör på läkar- och företagshälsovårdsstationer samt på laboratorie-, röntgen- och andra medicinska forskningscentraler och fysikaliska vårdanstalter som hör till förutnämnda företag.

ERTO, SuPer och Tehy bildar en gemensam förhandlingsorganisation som förhandlar om kollektivavtal för hälsoservicebranschen, den privata socialservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.


Mer information:

TSN:s ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 092 0729

ERTO:s ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230