Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte på arbetsplatser vid Mehiläinen Länsi-Pohja

Tehy, SuPer och ERTO har förklarat förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten på verksamhetspunkterna och arbetsplatserna vid Mehiläinen Länsi-Pohja Oy i den privata hälsoservicebranschen. Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten börjar onsdagen den 17 juni 2020 kl. 14.00 och upphör tisdagen den 30 juni 2020 kl. 23.59. Det är fråga om lagliga åtgärder vid arbetskonflikt.

Image text
Foto: Jussi Tuokkola

Med åtgärderna vill vi sätta fart på förhandlingarna om kollektivavtalet för hälsoservicebranschen, eftersom de alltjämt pågår med Hyvinvointiala HALI ry. Särskilt frågorna kring avlöningssystemet och bedömningen av arbetets svårighetsgrad väcker schismer under förhandlingarna.

När Mehiläinen Länsi-Pohja Oy övergick till att följa kollektivavtalet för hälsoservicebranschen togs arbetets svårighetsgrad i fråga om specialsjukvården inte tillräckligt i beaktande.

– Det är första gången i vårt lands historia som specialsjukvård har överförts till en privat serviceproducent, Mehiläinen Länsi-Pohja. Detta ser inte alls bra ut – åtminstone inte för personalen, säger SuPers ordförande Silja Paavola

Tehy, SuPer och ERTO ingår i förhandlingsorganisationen Sote ry där ett centralt mål under denna förhandlingsrunda har varit att täppa till de kryphål i lönesystemet som har medfört att systemet kringgåtts.

– Syftet med lönesystemet är inte alls att placera uppgifter med krävande sjukvård under minimilönen för sjukvårdare, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Syftet med lönesystemet som bygger på arbetets svårighetsgrad är att betala mer lön för mer krävande arbete. Kompetenskraven för krävande specialsjukvård, långa inskolningsperioder och arbetets svårighetsgrad måste beaktas.

– Förfarandet hos Mehiläinen Länsi-Pohja dikteras för ögonblicket bara av pengar, inte av att ta hänsyn till arbetets svårighetsgrad, berättar ERTOs ordförande Juri Aaltonen.

Även arbetsgivarförbundets krav på sämre texter i kollektivavtalet för hälsoservicebranschen skapar friktion. Försämringarna anses för helt orimliga, särskilt efter den tunga coronavåren för den utbildade personalen i hälsoservicebranschen.

Medan förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten gäller arbetar organisationernas medlemmar i enlighet med i förväg planerade arbetslistor, varvid varken övertidsarbete utförs eller skiften ändras.

Mer information:
Tehys chefsjurist, Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn, Pia Zaerens, p. 050 385 8042
ERTO:s intressebevakningsdirektör, Saara Arola, tfn 040 631 6521