Esperi Care inledde utförsäljningen av kompetensen i omsorgsbranschen

Esperi Care meddelade i går att man inleder ett utbildningsprogram för vårdbiträden i syfte att avhjälpa bristen på vårdare. Tehy motsätter sig den kortutbildning Esperi Care presenterat. Med utbildningen avser man enbart att kringgå problemen i äldreomsorgen. Den här typen av knep är avsedda att ge besparingar och innebär inte att missförhållandena rättas till.

Image text
Kuva: iStock

Det råder inte någon brist på utbildad och kompetent vårdpersonal i Finland. Av 320 000 utbildade vårdproffs arbetar nästan 40 000 i någon helt annan bransch. Orsaken till bytet av bransch är bland annat de undermåliga arbetsförhållandena och den låga lönen i förhållande till det krävande arbetet.

Problemen i äldreservicen har uppstått till följd av privatföretagens konkurrens och vinstsyfte. Man har inte rekryterat tillräckligt med utbildad vårdpersonal och lönevillkoren har inte varit konkurrenskraftiga. Dessutom har stöduppgifter såsom städning och måltidsservice lagts till den utbildade vårdpersonalens uppgifter.

Följden är att vårdkvaliteten försämras och de anställda drabbas av utmattning. Ett åtgärdande av situationen förutsätter inte ytterligare utbildning för den utbildade vårdpersonalen eller nya titlar som åtföljs av en knapphändig, kort utbildning. Det finns redan en utbildning för stöduppgifter (yrkesexamen inom hushållsservice). Branschen har inget behov av en ny utbildning för vårdbiträden.

– Receptet på hur situationen i äldreomsorgen ska avhjälpas är enkelt: bästa företag, använd nu de pengar ni i åratal samlat på er. Anställ tillräckligt med utbildad personal för att personalen inte ska bli utmattad i jobbet. Anställ personer med utbildning i branschen för stöduppgifterna. Och betala sådan lön att de anställda inte byter arbetsplats eller bransch, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

De knep som Esperi Care planerar innebär inget svar på problemen i äldreomsorgen. Yrkeskunnig personal kan enbart förmås att stanna i branschen med att man får ordning på lönen och arbetsvillkoren.

Mer information:
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847