ERTO, SuPer och Tehy: Man får inte pruta på tjänsternas kvalitet och personalens välbefinnande i utkontrakteringar

Tjänstemannaförbundet ERTO, SuPer och Tehy är oroade av personalens ork och tjänsternas försämrande inom den privata social- och hälsobranschen på orter där tjänsterna inom branschen helt utkontrakteras.

Exempel på totala utkontrakteringar är Mehiläinen i Siikalatva och Coronaria i Posio. Mehiläinen verkställde i Siikalatva snart efter utkontrakteringen ett samarbetsförfarande, och som följd till det minskades personalen. Personalen berättar att arbetet blivit mer belastande. På motsvarande sätt är yrkespersonalen inom social- och hälsovården i Posio oroad av tjänsternas kvalitet och personaldimensioneringen. Till exempel är hemvårdsbesöken kortare än vad som lovats i vårdplanen.

ERTO, SuPer och Tehy efterlyser beslutsfattarnas och social- och hälsovårdsjättarnas ansvar. Man ska ta hand om personalens ork och arbetsförhållanden, och kommunerna ska bära ansvaret för övervakningen av tjänsternas kvalitet. Dessutom ska social- och hälsovårdsjättarna lyssna på arbetstagarna när dessa berättar om brådskan och oron om att tjänsternas kvalitet kan försvagas.

 

I bakgrunden ligger osund konkurrensutsättning

Personalens ork och vårdens kvalitet försämras av branschens osunda konkurrensutsättning. Missförhållandena har blivit till när privata aktörer försöker vinna konkurrensutsättningarna genom att göra billigare offerter till kommuner som söker besparingar. Företagen sparar särskilt på personaldimensioneringen och personalkostnaderna. Detta ökar brådskan och äventyrar patientsäkerheten. Enligt budskapen som man fått av medlemmarna och förtroendemännen samt medlemsenkäterna har den privata socialservicebranschens kvalitet försvagats.

I allmänhet är personalen inom den privata socialservicebranschen utmattad. Inom äldreservicen och andra boendetjänster försvåras situationen av att biståndsuppgifterna i betydande omfattning överförts till vårdpersonalen. En stor del av arbetstiden går åt till klädtvätt, matlagning och städning.

Förtroendemännen i ERTO, SuPer och Tehy inom hälsoservicebranschen och den privata socialservicebranschen är som bäst 25–26.10 samlade på den privata sektorns förhandlingsdagar i Helsingfors.

ERTO, SuPer och Tehy bildar en gemensam förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.

 

Mer information:

ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042
Tehys jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230