ERTO, SuPer och Tehy: Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten inom den privata social- och hälsoservicebranschen från och med 8.2.

Kollektivavtalen för den privata socialservicebranschen, hälsoservicebranschen och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS upphörde att gälla 31.1.

Organisationerna strävar efter betydande löneförhöjningar i förhandlingarna. Dessutom vill man begränsa användningen av nollavtal samt förbättra reglerna gällande arbetstider och löner. Inom den privata socialservicesektorn strävar man också efter ett löneprogram som ska rätta till löneskillnaden jämfört med kommunerna. Eftersom de centrala målen inte har gått framåt i tillräcklig grad i förhandlingarna utlyser Tjänstemannaförbundet ERTO rf, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf samt social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehy ett förbud mot övertid och skiftesbyten som gäller på alla arbetsplatser som omfattas av avtalen i fråga. 

Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten träder i kraft torsdag 8.2 kl. 7. Under förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten kommer ERTOs, SuPers och Tehys medlemmar inte att arbeta övertid eller byta skiften. I övrigt kommer fackförbundens medlemmar att sköta sina arbetsskiften som normalt.

Förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten är en laglig arbetskonfliktåtgärd. Totalt nästan 100 000 personer arbetar inom denna bransch.

Kollektivavtalet för den privata social- och hälsoservicebranschen tillämpas bland annat på arbete på läkarcentraler, inom företagsvården och munhälsovården, inom äldrevården och småbarnspedagogiken samt arbete med rehabiliteringspatienter inom mentalvården och ungdomar. 

ERTO, SuPer och Tehy bildar tillsammans en förhandlingsorganisation för social- och hälsovårdsbranschen som förhandlar om kollektivavtal för den privata hälsoservicebranschen, hälsoservicebranschen, AVAINTA Arbetsgivarna rf, Studenternas hälsovårdsstiftelse och Arbetshälsoinstitutet.

Tehyit, läs anvisningar här 

Mer information:

TSN:s ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 092 0729

ERTOs ordförande Juri Aaltonen, tfn 040 553 8536
ERTOn intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, tfn 050 385 8042

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys förhandlingschef Marianne Leskinen, tfn 040 922 1174