ERTO, SuPer och Tehy: Det vinstdrivande företaget Pihlajalinna har inte rätt att ändra viktiga anställningsvillkor

Pihlajalinna Abp har meddelat att det avslutar 180 anställningsförhållanden och ändrar lönestrukturen samt att det kommer att se över anställningsvillkoren inom ramarna för sitt rationaliseringsprogram. Därtill lägger företaget ner enheter och minskar antalet chefer.

Image text
Bild: Annika Rauhala

Pihlajalinna har avsiktligen försökt dölja lönesänkningar genom att prata om ersättningar istället för löner och om att dessa ska göras enhetliga och jämlika.

Förbunden granskar lagligheten hos uppsägningar och eventuella lönesänkningar separat för var och en av sina medlemmar.

– Ett vinstdrivande företag kan inte sänka lönerna, eftersom det saknar den tillräckligt vägande ekonomiska grund som rättspraxis kräver, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Viktiga anställningsvillkor kan inte heller ändras om arbetet fortsätter som tidigare.

Pihlajalinna inledde samarbetsförhandlingar och ett rationaliseringsprogram, eftersom företaget anser att det har gjort för lite vinst. Pihlajalinna har enligt delårsrapporten i maj gjort en vinst på tre procent. Företaget eftersträvar sju procent.

Förbunden anser att Pihlajalinnas verksamhet minskar vårdbranschens dragningskraft och äventyrar patientsäkerheten.

– Pihlajalinna eftersträvar att ta vinst för aktieägarna direkt från personalens löner, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Samarbetsförhandlingarna har enligt förbundens uppgifter inte heller förlöpt enligt kraven i lagen om samarbete inom företag. Det har funnits oklarheter i arbetstagarrepresentationen, och representanterna har trots påtryckningar inte heller fått tillräckligt med information under förhandlingarna.

– Samarbetsförhandlingsprocessen har enligt förbunden varit orimlig för personalen enbart därför att den inleddes under midsommarveckan och påskyndades för att få ett avslut, säger Rytkönen.

Förhandlingarna berörde Pihlajalinna Abp och merparten av personalen i dess dotterbolag. Utanför samarbetsförhandlingarna lämnades personalen inom kommunbolag och motionscenterbolag samt läkare i kliniskt arbete.

Mer information:

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847

Organisationssakkunnig inom Tehy, Arja Tuomisoja, tfn 040 741 9146