Endast böter för misshandel av primärskötare, organisationerna kräver en ändring i strafflagen

Image text
bild: iStock

I akutvårdens uppgifter hjälper man nödställda i behov av hjälp och räddar människoliv. Det är orimligt att den enda följden är böter när primärskötare blir föremål för hotelser och våld.

 För misshandel av primärskötare straffas för närvarande som misshandelsbrott. Man tillämpar samma lagrum och straffskala som på kioskbråk. Som jämförelse kan nämnas att straffen för våldsamt motstånd mot tjänsteman, såsom polismän, är från fyra månader till fyra års fängelse.

 I hotfulla situationer är det viktigaste att undvika att situationen eskaleras till fysisk misshandel. Trots det har även straffskalan i strafflagen betydelse för den allmänna uppskattningen av och respekten för primärskötarnas yrke. Tillräckliga straff skulle vara en signal om att våld mot primärskötare inte godkänns i någon form.

 Förbundet för Akutvård i Finland, brandmannaförbundet Suomen Palomiesliitto och Tehy kräver att strafflagen ändras, så att personer som uppträder våldsamt mot primärskötare straffas enligt samma skala som de som gör sig skyldiga till våldsamt motstånd mot tjänstemän.

Organisationerna kräver att de ansvariga ministrarna och riksdagsledamöterna förbinder sig att förbättra arbetarskyddet inom akutvården och lösa problem. Den mest brådskande åtgärden är att ändra strafflagen på det ovan beskrivna sättet. 

Förbundet för Akutvård i Finland, Suomen Palomiesliitto och Tehy föreslår även ett mera omfattande nationellt åtgärdsprogram för arbetarskyddet inom akutvården som kommer att ingå i organisationernas målsättningar rörande nästa regeringsprogram. 

 

Mer information:

Medlem i styrelsen för Förbundet för Akutvård i Finland Sanna Kauppinen, tfn 0400 955 550

Direktören för brandmannaförbundet Palomiesliitto Kim Nikula, tfn 040 716 1805
Intressebevakningschefen för Palomiesliitto Pasi Jaakkola, tfn 045 854 1989

Tehys forskningschef Juha Kurtti, tfn 050 586 9460
Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848