Coronatiden har försvårat situationen för intensivvårdarna – brister i inskolningen och utbildningen

Tehy kräver att en nationellt enhetlig specialiseringsutbildning för intensivvårdare startas i Finland. Arbetsgivarna ska betala extra för intensivvårdarnas krävande arbete och extra utbildning.

Image text
Bild: Annika Rauhala

Tehys publikation om utbildning, inskolning och kompetens för intensivvårdare som arbetar på intensiv- och övervakningsavdelningen ”Teho- ja tehovalvontaosastoilla työskentelevien tehohoitajien koulutus, perehdytys ja osaaminen” visar, att arbetsgivarna nog anordnar utbildning för intensivvårdarna, men att den inte alltid är tillräckligt tillgänglig och uppfyller nödvändigtvis inte arbetslivets behov.

Intensivvårdarnas arbete är krävande och kräver omfattande specialkompetens, vilket betonar inskolningen av en ny medarbetare, kompetens och fortbildning. Intensivvårdarnas arbete har varit särskilt framträdande under coronatiden, eftersom coronan har gjort arbetet ännu tyngre. 

– Man har inte alltid hunnit ge nya vårdare en tillräcklig inskolning i uppgifterna. Dessutom är det vanligt att arbetstagarna utbildas till intensivvårdare utöver det egna arbetet eller på fritiden. 41 % av de som svarade betalar själv för intensivvårdarens tilläggsutbildning eller fortbildning. Endast en liten del av intensivvårdarna får extra lön, sammanfattar Tehys arbetslivsexpert Tiina Vartiainen som gjorde utredningen.

Intensivvårdarna får oftast utbildningar som anordnas av arbetsgivaren, eftersom det inte finns någon nationell enhetlig specialiseringsutbildning för utexaminerade sjukskötare och närvårdare. Tehy har föreslagit att en nationell och enhetlig klinisk specialiseringsutbildning inom intensivvården, som efterföljer sjukskötarutbildningen, skapas i Finland.

– Modellen kan vara hämtad från specialiseringsutbildningen eller den medicinska vetenskapens specialbranscher i gammalt format, så att den fördjupade specialkompetensen bättre skulle motsvara de färdigheter som behövs i arbetslivet. Både arbetstagarna och arbetsgivarna skulle dra nytta av modellen. Alla avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare som svarade på utredningen stödde detta, säger Vartiainen.

I framtiden bör arbetsgivarna uppmärksamma intensiv- och övervakningsavdelningarnas tillräckliga och kompetenta personalresurser, intensivvårdarnas välbefinnande, branschens dragningskraft och hållbarhet samt bättre löner.

– Vi hade inte överlevt coronatiden utan intensivvårdare. Intensivvårdarna genomgår flera utbildningar under sin karriär och uppdaterar ständigt sina färdigheter. Det är chockerande att så få intensvvårdare får extra lön för sin specialkompetens. Det är uppenbart att denna krävande specialkompetens måste belönas, säger Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande. 

I Tehys utredning svarade tehyiter där 692 var närvårdare och sjukskötare, 22 huvudförtroendemän och förtroendemän samt 7 avdelningsskötare eller biträdande avdelningsskötare som intervjuades.
 
Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005  
Tehys arbetslivsexpert Tiina Vartiainen tfn 040 922 6372   


Tidskriften Tehys artikel om ämnet