Avtalen inom kommunsektorn sades upp

Huvudavtalsorganisationerna som representerar arbetstagarna inom kommunsektorn har i dag sagt upp alla kommunala kollektiv- och tjänstekollektivavtal. Avtalen inom kommunsektorn är i kraft till och med 31.1.2018. Uppsägningen innebär att organisationsåtgärder inom kommunsektorn är möjliga redan från och med 1.2., om förhandlingarna inte framskrider eller om man inte kommer fram till något tillfredsställande slutresultat.

Image text
Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Avtalen sades upp i kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp, som sammanträdde i dag.

I kommunernas och samkommunernas tjänst arbetar 421 000 anställda, och på de flesta av dessa tillämpas det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Inom kommunsektorn har lärare, läkare och tekniska sina egna avtal, och även dessa har sagts upp liksom avtalet för timanställda. 

Huvudavtalsorganisationerna har tillsammans förberett sina löneförhöjnings- och textmålsättningar. Kommunsektorns förhandlingar började genast och kommer att bli aktivare efter årsskiftet.

Nu har löntagarorganisationerna inom den offentliga sektorn sagt upp alla kollektiv- och tjänstekollektivavtal inom den offentliga sektorn.

Mer information

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
ordförande Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872

Julkisen alan unioni JAU
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, ordförande Maija Pihlajamäki, tfn 0400 537 756

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehy, ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028