Tehys ordförande Rytkönens hälsningar till budgetförhandlingarna: Tänk på konsekvenserna – medborgarna blir utan vård, vårdarna hamnar i en bestående lönefälla

Enligt Tehys ordförande Millariikka Rytkönen måste regeringen under budgetförhandlingarna bedöma konsekvenserna av försämringarna som gäller arbetstagare och social- och hälsovårdsbranschen. Enligt Rytkönen måste vårdarna åter igen strida eftersom regeringens planer äventyrar medborgarnas vård och för de kvinnodominerade branscherna mot en bestående lönefälla. Onsdagen den 20 september ordnar social- och hälsovårdsbranschens och det pedagogiska områdets fackorganisation Tehy demonstrationen ”Regeringen tar våra pengar och rättigheter” på Järnvägstorget i Helsingfors.

Image text
Foto: Jan-Olof Eriksson

Statsminister Petteri Orpos regering håller på att ta fram lagstiftning där exportbranscherna bestämmer löneförhöjningarna inom övriga branscher. Detta innebär strukturellt diskriminerande lagstiftning som framöver slopar möjligheten till lönejämställdhet.

- Vi måste igen strida för att de kvinnodominerade branscherna inte ska slängas i en bestående lönefälla, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Regeringsprogrammet innehåller också många andra försämringar som påverkar arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen.

Därtill ska man göra betydande åtstramningar i finansieringen av social- och hälsovården, vilket försvagar alla medborgares social- och hälsovårdstjänster och deras tillträde till vård i välfärdsområdena.

Rytkönen förutsätter att regeringen vid budgetförhandlingarna nästa vecka allvarligt begrundar vilka konsekvenser alla deras försämringsförslag har för social- och hälsovårdsbranschen. Om finansieringen åtstramas enligt planerna så kan inte medborgarnas grundläggande rättigheter tillgodoses eftersom de inte får vård.

Välfärdsområdena har redan meddelat om betydande finansieringsunderskott och sparbehov som gäller personalen, samtidigt som vårdunderskottet och köerna fortfarande är enorma. Till exempel inleder Birkalands välfärdsområde samarbetsförhandlingar som gäller hela personal och som syftar till att minska 500 årsverken.

- Som helhet är listan över försämringar hisnande. Exportbranscherna bestämmer andras löner, visstidsavtal för ett år utan grunder, skärpning av lagstiftningen som gäller skyddsarbete, försämring av uppsägningsskyddet, den första sjukfrånvarodagen blir oavlönad, uppskjutning av dimensioneringen på 0,7 i heldygnsomsorg och slopande av vuxenutbildningsstödet. Och samma regeringsprogram uttrycker ändå oro för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet. Mycket motstridigt, konstaterar Rytkönen.

Tehys demonstration ordnas onsdagen 20.9 kl. 16 på Järnvägstorget i Helsingfors.

Regeringsprogrammet föreslår försämringar som påverkar löneutvecklingen inom de kvinnodominerade branscherna och arbetstagarnas rättigheter

 • Löneförhöjningarna inom exportbranscherna skulle fastställa lönerna inom andra branscher – även vårdarnas löner.
  Lönejämställdheten förverkligas inte, utan de kvinnodominerade branscherna hamnar i en evig lönefälla. Ändringen inkräktar också på fackförbundens fria förhandlingsrätt.

   
 • Ett tidsbegränsat arbetsavtal kan i fortsättningen fastställas för ett (1) år utan särskild grund.
  En kedja av ogrundade arbetsavtal ökar osäkerheten i arbetslivet. Konsekvenserna drabbar i synnerhet unga personer och kvinnor. Även diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet blir vanligare.

   
 • Ordnandet av skyddsarbete bestäms genom lag i konfliktsituationer.
  - Vår strejkrätt är i fara! Lagen begränsar i synnerhet strejkrätten inom social- och hälsovårdsbranschen. Ändringen är onödig eftersom lagstiftningen redan tryggar saken.

   
 • Uppsägningsskyddet för arbetstagare försämras. I framtiden räcker det med sakskäl för personbaserade uppsägningar av arbetstagare, när det nu behövs vägande sakskäl.
  Det blir lättare att ge även vårdare sparken. Detta försämrar anställningstryggheten avsevärt.

   
 • Den första sjukfrånvarodagen blir oavlönad.
  Arbetstagarna får oskäliga inkomstbortfall och fler kommer till arbetet när de är sjuka.

   
 • Personaldimensioneringen på 0,7 inom heldygnsomsorgen träder i kraft först den 1 januari 2028.
  Vårdarna blir utmattade när de har för få arbetskamrater. Branschens förmåga att locka och hålla kvar personal försämras. Kvaliteten på vården lider.

   
 • Stödet för vuxenutbildning dras in den 1 augusti 2024.
  Möjligheterna till fortbildning för vårdare minskar dramatiskt. Inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom småbarnspedagogiken har stödet använts i stor utsträckning till exempel för högre YH-examen och specialiseringsutbildningar.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Kontaktperson för Tehys kommunikation (bl.a. demonstrationens tidtabell, evenemangets program osv.) informatören Jaana Reijonaho, tfn 040 356 8409
e-post: fornamn.efternamn(at)tehy.fi