Tehy: Vaccinationsskyddet är en väsentlig del av arbetarskyddet för social- och hälsovårdspersonalen

Vaccinationsrekommendationerna och sakkunskapen om dem är myndigheternas ansvar och Tehy tar inte ställning till dem. Social- och hälsovårdspersonalen är dock förvirrad och orolig över Finlands avvikande linje jämfört med andra EU-länder när det gäller de fjärde coronavaccinationerna för arbetstagarna inom branschen

– Vi vill lyfta fram social- och hälsovårdspersonalens förvirring och oro över att Finlands policy gällande de fjärde vaccinationerna för social- och hälsovårdspersonalen skiljer sig från bland annat rekommendationer på EU-nivå, samtidigt som coronasituationen förvärras igen. På grund av arbetes karaktär är vaccinationsskyddet också en viktig arbetssäkerhetsfråga för vårdarna, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Orsaken bakom förvirringen är Finlands rekommendation att inte ge den fjärde coronavaccinationen till social- och hälsovårdspersonalen, vilket skiljer sig från bland annat rekommendationer från EU-kommissionen och EDCD (Europeiska smittskyddsmyndigheten). Den 12 oktober rekommenderade EU-kommissionen den fjärde coronavaccinationen för hela social- och hälsovårdspersonalen. Flera EU-länder agerar redan därefter och erbjuder social- och hälsovårdspersonalen vaccinet. 

Beslutet, att erbjuda sin personal möjlighet till en fjärde coronavaccination, som Lapplands sjukvårdsdistrikt tog den här veckan väcker också fler frågor bland vårdarna. 

Enligt Rytkönen befinner sig social- och hälsovårdspersonalen i Finland i en ojämlik ställning när det gäller coronavaccinationerna, både i granskningen av EU-länderna och i landets interna praxis.

– Nu skulle det behövas konsekvent och lika behandling av branschens personal. Jag har även framfört frågan till social- och hälsovårdsministeriet. I samband med vårdarnas fjärde coronavaccination talar offentligheten om patientsäkerhet och hälso- och sjukvårdens bärförmåga om personalen insjuknar. Men man ska inte glömma att ett omfattande vaccinationsskydd för social- och hälsovårdspersonalen är en viktig del av arbetssäkerheten, påminner Rytkönen.

Vid sitt möte idag diskuterade Tehys styrelse coronavaccinationerna för personalen inom social- och hälsovårdsbranschen. Social- och hälsovårdsministeriet informerade om beredningen av lagen avseende coronaepidemin vid sin presskonferens idag.

Mer information: Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005