Tehy utredde: Kronisk brist på vårdare och besparingar motverkar social- och hälsovårdstjänsterna sommartid

Bristen på vårdare försvårar likt året innan social- och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdena. Det är även svårt att få vikarier till småbarnspedagogiken.

Social- och hälsovårdsbranschens fackförening Tehy har frågat sina förtroendemän hur sommartiden påverkar social- och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdet, social- och hälsovårdstjänsterna inom den privata sektorn och småbarnspedagogiken i kommunerna.

Verksamheten stängs eller skärs ner lika mycket inom välfärdsområdena nu som föregående sommar. De vanligaste orsakerna till att verksamheten stängdes eller skars ned var semestrarna (77 % av respondenterna) och bristen på utbildad vårdpersonal (70 % av respondenterna). Jämfört med sommaren 2023 har orsakerna förblivit oförändrade.

I synnerhet riktas stängningarna och nedskärningarna av verksamheten mot poliklinikverksamheten, kirurgin, psykiatrin, ögonsjukdomarna, inre sjukdomarna samt öron-, näs- och halssjukdomarna inom den specialiserade sjukvården.

Inom primärvården gäller stängningarna och nedskärningarna av verksamheten i synnerhet mottagningsverksamheten (vårdarmottagningar), rådgivningsverksamheten, tandvården, fysioterapin och bilddiagnostiken/röntgen. Jämfört med sommaren 2023 har stängningarna och nedskärningarna förblivit nästan oförändrade.

Likt förra sommaren finns den största bristen på sjukskötare (89 % av respondenterna) och närvårdare (67 % av respondenterna).

- Den vanligaste orsaken till rekryteringsproblemen var bristen på utbildade vikarier. Personalen belastas även av inbesparingarna och de pågående samarbetsförhandlingarna inom välfärdsområdena. Osäkerheten har ökat ytterligare, när en ständig oro för arbetshälsan och orket i arbetet excisterar på arbetsplatsen, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Vanligen anställs studerande, personer som tidigare gjort inhoppsjobb eller kortvariga vikariat och nyutexaminerade.

Rytkönen har ett tydligt recept på vårdarbristen och rekryteringsproblemen.

- Bristen på vårdare bekostar mest inom social- och hälsovården samt medför merkostnader. Det mest kostnadseffektiva sättet för samhället är att göra arbetsplatserna inom social- och hälsovården attraktiva genom att erbjuda skötarna en tillräcklig lön och goda arbetsförhållanden.

Jämfört med förra sommarens utredning har arbetsgivarna tyvärr minskat på de ekonomiska incitamenten för mertids- eller övertidsarbete. Förra sommaren hade 59 % av arbetsgivarna kommit överens om användningen av ekonomiska incitament, i sommar har endast cirka en tredjedel (32 %) kommit överens om motsvarande incitament. Den vanligaste ersättningen är den förhöjda ersättningen för larmpeng.

Inom småbarnspedagogiken är man trött på kontinuerliga förändringar

Inom småbarnspedagogiken är efterfrågan på service traditionsenligt mindre på sommaren på grund av föräldrarnas semestrar. Då har daghem stängts för sommaren och verksamheten har koncentrerats till specifika daghem. I sommar skärs verksamheten ned lika mycket som i fjol.

Även inom småbarnspedagogiken råder det brist på utbildade vikarier. Andra orsaker till rekryteringsproblemen var att branschen inte upplevs som attraktiv och att lönen inte lockar vikarier.

- Det som oroar särskilt mycket inom småbarnspedagogiken är att arbetstagarna är mycket trötta på de kontinuerliga ändringarna i arbetsskiften. Dessutom vågar arbetstagarna inte vägra ta emot ändringarna i arbetsskiftena trots att de har full rätt till det, säger Millariikka Rytkönen.

Under sommaren skärs inte verksamheten ned traditionsenligt så mycket inom den privata sektorn. Likt året innan svarade 53 % att verksamheten skärs ned. Bristen på utbildad vårdpersonal (47 % av respondenterna) var den vanligaste orsaken till rekryteringsproblemenen
även inom den privata sektorn.

Tehy har samlat in uppgifter om hälso- och socialvårdens samt småbarnspedagogikens personalarrangemang sedan 1991. Med sommaren avsågs i enkäten tidsperioden 1.5–31.8.2024.

Totalt 233 Tehy-förtroendemän besvarade Tehys enkät om sommaren 2024. Av dem representerade 85 den offentliga social- och hälsovården, 103 den privata social- och hälsovårdsbranschen och 45 småbarnspedagogiken. Svarstiden var 11.4–10.5.2024.

I bilagan mer information om utredning.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetaren Taina Viitala,  [email protected], puh. 040-9221388

Om utredningen Tehys arbetslivsexpert Tiina Vartiainen, tfn 0443220992, tiina.vartiainen(at) tehy.fi